Inauguracja XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich