Informacja o zjazdowych propozycjach dla szkół i uczniów

Powszechne Zjazdy Historyków Polskich stanowią wyjątkową szansę obcowania z nauką historyczną na najwyższym poziomie i możliwość spotkania luminarzy polskiej nauki. Z tego względu Komitet Organizacyjny zdecydował się na szerokie wsparcie udziału młodzieży szkolnej w tym wydarzeniu. Wyraża się on między innymi w:

  • dofinansowaniu przyjazdu grup szkolnych z miejscowości odległych od miejsc obrad,
  • zlokalizowaniu wydarzeń zjazdowych w pięciu miastach regionu (Szczecin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Wolin, Cedynia), a w samym Szczecinie w 14 obiektach,
  • zorganizowaniu spotkań adresowanych wyłącznie do młodzieży,
  • zorganizowaniu spotkań adresowanych wyłącznie do nauczycieli,
  • otwarciu wybranych wydarzeń towarzyszących dla młodzieży szkolnej,
  • uznanie udziału w Zjeździe za formę doskonalenia nauczycieli.

Obrady zjazdowe mają z zasady charakter otwarty, w sympozjach uczestniczyć mogą bez ograniczeń wszyscy miłośnicy historii, jednak ze względów organizacyjnych obecność grup zorganizowanych wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 Zainteresowanie zjazdem wśród szkół okazało się na tyle duże, że wiele miejsc mamy już zarezerwowanych. Dotychczas najwięcej chętnych zgłosiło się na sympozja: Okupacja niemiecka w Polsce. Codzienność – światy przeżywane – pamięć, Jak Polacy przeżywali wojny światowe w XX wieku? oraz Kobieta na tle przemian cywilizacyjnych XIX-XX wiek.

 Wybór powyższej tematyki podyktowany jest przede wszystkim jej korelacją z programem zjazdu, ale też, co podkreślają nauczyciele, zainteresowaniami uczniów. Ze względu na brak miejsc, nie przyjmujemy już na te sympozja dalszych zgłoszeń, ale zachęcamy do zapoznania się z programem szczegółowym zjazdu i wybrania innych propozycji, które mogą też okazać się bardzo ciekawe dla uczniów w każdym wieku. Warto podkreślić, że udało nam się przedstawić ofertę dla każdej grupy wiekowej uczniów, czyli dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a nawet dla przedszkolaków.

 Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się również wydarzenia towarzyszące, takie jak wycieczki po Szczecinie (np. Podziemny Szczecin. II wojna światowa), rejsy statkiem czy możliwość bezpłatnego zwiedzania ekspozycji w Muzeum Narodowym i Muzeum Techniki i Komunikacji.

 W pierwszej kolejności zgłosiły się szkoły spoza Szczecina: ze Stargardu, Koszalina, Chojny, Kalisza Pomorskiego, Kamienia Pomorskiego, Świnoujścia, Gryfic, gdyż zależało im na skorzystaniu z możliwości dofinasowania przyjazdu do Szczecina. W ciągu jednego dnia wszystkie środki przewidziane na ten cel zostały rozdysponowane. Okazuje się bowiem, że koszty takiego wyjazdu przekraczają często możliwości uczniów i szkół, dlatego bardzo się cieszymy, że mogliśmy w ten sposób pomóc kilkunastu placówkom.

 Nadal natomiast czekamy na zgłoszenia szkół, zwłaszcza szczecińskich. Program zjazdu jest bogaty i każdy nauczyciel może znaleźć wiele interesujących pozycji zarówno dla siebie, jak i dla uczniów. Dla licealistów, nie tylko planujących maturę z historii, szczególnie polecamy debatę „25 lat po jesieni Ludów” w sobotę, 20 września o 15.00.

 Zgłoszenia udziału w poszczególnych wydarzeniach prosimy kierować na adres: malgorzata.machalek@univ.szczecin.pl  do dnia 11 września.