Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej

Bałtyk jako miejsce pamięci w edukacji historycznej

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

dr hab. Stanisław Roszak prof. UMK (sroszak@umk.pl)

dr hab. Małgorzata Machałek (malgorzata.machalek@univ.szczecin.pl)

dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Termin:          

18 IX 2014, czwartek, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 114

Założenia sympozjum:

               Obszar Morza Bałtyckiego, jak i sam Bałtyk nie osiągnęły nigdy takiego znaczenia kulturowego, jak Morze Śródziemne, stanowiące klucz do zrozumienia cywilizacji europejskiej. Bałtyk często występował jako symbol walki o dominację polityczna tej części Europy, rzadziej jako słowo kluczowe dla zrozumienia kultury tego obszaru.

Celem sympozjum jest próba opisania Morza bałtyckiego jako kategorii miejsca pamięci w edukacji historycznej oraz analiza funkcji, jakie to symboliczne miejsce pełniło w kształtowaniu świadomości historycznej poszczególnych krajów. Mamy nadzieję, że zaprojektowane sympozjum pozwoli z jednej strony odpowiedzieć na kluczowe pytanie o miejsce Bałtyku w pamięci historycznej i pamięci zbiorowej społeczeństw połączonych tradycją bałtycką, a z drugiej zainspiruje nauczycieli do szerszego włączania tematyki bałtyckiej do programów nauczania oraz stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań dydaktycznych.

Program:

dr hab. Stanisław Roszak prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Miejsca pamięci w edukacji historycznej

abstrakt

dr hab. Józef Brynkus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Symbolika morza w edukacji historycznej

abstrakt

prof. dr hab. Adam Suchoński (Uniwersytet Opolski)

Polska w podręcznikach krajów nadbałtyckich

dr hab. Arnold Kłonczyński prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Bałtyk w edukacji krajów skandynawskich

abstrakt

dr hab. Katarzyna  Błachowska  (Uniwersytet Warszawski)

Morze Bałtyckie w ujęciu historiografii polskiej

abstrakt

dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Bałtyk jako dylemat edukacyjny

abstrakt

dr hab. Izabela Lewandowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Morze Bałtyckie z perspektywy ziem pruskich

abstrakt

dr Teresa Maresz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Bałtyk w podręcznikach historii i materiałach dydaktycznych. Analiza porównawcza polskich i rosyjskich podręczników szkolnych

abstrakt

prof. dr hab. Barbara Kubis (Uniwersytet Opolski)

"Najwspanialszy pomnik pracy polskiej" . Gdynia i Wybrzeże we wspomnieniach czasu II RP i pierwszych lat po 1945 r. Edukacyjny wymiar problematyki

abstrakt

dr hab. Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)

Bałtyk ze współczesnej pomorskiej perspektywy edukacyjnej

Uwagi: