Biografistyka

Biografistyka

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

            Prof. dr hab. Adam Wątor (Uniwersytet Szczeciński)

            Dr Eryk Krasucki (Uniwersytet Szczeciński)

Termin:

            17 IX 2014 r., środa, godz. 9.00-13.00, 15.00-19.00

Miejsce:

            Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15, sala im. S. Flukowskiego

Założenia sympozjum:

                Celem spotkania będzie dyskusja nad teoretycznymi i praktycznymi problemami z jakimi spotykają się historycy-biografowie. Chcielibyśmy, aby sympozjum stało się miejscem wymiany myśli i uwag pomiędzy osobami wywodzącymi się z różnych środowisk, zajmującymi się zarówno historią w klasycznym tego słowa znaczeniu, ale też filologami, historykami literatury, politologami czy historykami idei. Drugą część naszego spotkania poświęcimy prezentacji idei i dorobku Ośrodka Badań Biograficznych, działającego od 2011 roku przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Program:

Część pierwsza. Biografistyka – między teorią a praktyką

Wprowadzenie

dr Eryk Krasucki (Uniwersytet Szczeciński)

Punkt wyjścia. Dyskusje historyków wokół biografistyki między „odwilżą” a upadkiem PRL

abstrakt

Ujęcia teoretyczno-syntetyzujące

prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN / Instytut Pamięci Narodowej)

Dlaczego nie lubimy biografii osobistości z czasów PRL?

abstrakt

prof. dr hab. Witold Wojdyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Biografie intelektualne twórców myśli politycznej obozu narodowego. Rekonesans bibliograficzny

abstrakt

dr hab. Jerzy Madejski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Portret, słownik, sylwa… Biografistyka (literacka) na przełomie XX i XXI wieku

abstrakt

Biografistyka w praktyce

dr Elżbieta Orman (Instytut Historii PAN)

O Polskim Słowniku Biograficznym w zwierciadle mikrohistorii czyli biografie zapomnianych postaci jako inspiracje do badań nad wydarzeniami i zjawiskami historycznymi

abstrakt

dr Piotr Głuszkowski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)

 

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (emerytowany profesor IH PAN i Uniwersytetu Opolskiego)

O biografii Jana Tadeusza Bułharyna i pracach polskiego historyka w archiwach rosyjskich

abstrakt

Eugeniusz Kwiatkowski o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim

abstrakt

Ewelina Tota-Konopczyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Filolog w archiwum. W poszukiwaniu źródeł do biografii Jakuba Laskiera

abstrakt

dr Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Roman Zambrowski. Biografia komunisty – źródła i metodologia badań

abstrakt

dr Magdalena Semczyszyn (Instytut Pamięci Narodowej)

Aba Kowner, Elizer Lidowski, Icchak Cukierman – organizatorzy nielegalnej żydowskiej emigracji po wojnie

abstrakt

Marcin Kulesza (Uniwersytet Szczeciński)

Kazimierz Studentowicz – teoretyk interwencjonizmu państwowego. Żywot ekonomisty

abstrakt

dr hab. Tomasz Sikorski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Wiesław Chrzanowski – próba portretu polityka

abstrakt

Część druga. Prezentacja dorobku Ośrodka Badań Biograficznych w Szczecinie

Uwagi: