Drogi inteligencji polskiej (od powstania styczniowego do wydarzeń marcowych)

Drogi inteligencji polskiej

(od powstania styczniowego do wydarzeń marcowych)

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Grzegorz P. Bąbiak (g.babiak@interia.pl)

Dr hab. Jarosława Kita, prof. UŁ (jaroslawkita@poczta.onet.pl

Termin:           

19 IX 2014, piątek, godz. 15.00-19.00 (referaty)

20 IX 2014, sobota, godz. 9.00-13.00 (dyskusja)

Miejsce:

            Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Krakowska 71-79, sala 003

Założenia sympozjum:

               Celem spotkania będzie dyskusja nad kluczowymi problemami, jakie stanęły przed inteligencją polską na przestrzeni stulecia. Na początku tej drogi musiała ona podjąć wysiłek zastąpienia paradygmatu walki etosem pracy na rzecz społeczeństwa, spróbować przejąć przewodnictwo narodu wobec tężejących ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch konserwatywny) oraz tworząc projekty odbudowy państwa nie zapominać o dialogu międzykulturowym (inteligencja żydowska). Po odzyskaniu niepodległości przed inteligencją stanęły problemy dyskusji nad kształtem odzyskanej wolności, podobnie zresztą jak po 1945 r., kiedy odnaleźć się ona musiała w nowej roli i nowej sytuacji politycznej i społecznej. W toku prac przygotowawczych, po nadesłaniu tekstów przez uczestników, sformułowanych zostanie kilka problemów węzłowych, na którymi skupi się dyskusja. Pozwoli to na ukazanie newralgicznych punktów drogi polskiej inteligencji do niepodległości i dyskusjach o niej w wielu aspektach i na wielu płaszczyznach.

Program:

dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Od powstania styczniowego do niepodległości. O lwowskiej inteligencji z powstańczą biografią w tle

abstrakt

dr hab. Jarosław Kita prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Z dworu ziemiańskiego na uniwersytecką katedrę. Przyczynek do genezy inteligencji polskiej

abstrakt

dr hab. Marta Sikorska-Kowalska prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Środowisko inteligencji radykalnej na przełomie XIX i XX wieku. Próba portretu socjologicznego

abstrakt

dr Marzena Iwańska (Uniwersytet Łódzki)

Inteligencja miasta przemysłowego w XIX i w początkach XX wieku wobec polskiej niepodległości. Przykład Łodzi

abstrakt

dr hab. Robert Litwiński prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Inteligencja polska w służbie państwowej II Rzeczypospolitej

abstrakt

dr hab. Grzegorz P. Bąbiak (Instytut Historii PAN)

Dylematy polskiej inteligencji (1945-1948)

abstrakt

dr Eryk Krasucki (Uniwersytet Szczeciński)

Ideologia komunistyczna a etos inteligencki – spojrzenie poprzez personalia

abstrakt

dr Radosław Ptaszyński  (Uniwersytet Szczeciński)

Alternatywne drogi polityczne inteligencji katolickiej w PRL

abstrakt

Filip Przytulski (Uniwersytet Szczeciński)

Rewizjoniści przeciw dyktaturze ciemniaków. Polityczny wymiar aktywności naukowo-publicystycznej środowiska rewizjonistów w latach 1956-1966

abstrakt

Uwagi: