25 lat po Jesieni Narodów w Europie Środkowej 1989-2014

Panel dyskusyjny

"25 lat po Jesieni Narodów w Europie Środkowej 1989-2014”

Panel odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba (andrzej.chwalba@gmail.com)

Termin:

20 IX 2014, sobota, godz. 15.00-18.00

Miejsce:

Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, Sala Kongresowa

Założenia sympozjum:

Podczas panelu uczestnicy będą szukali odpowiedzi na pięć pytań:

  1. Z jakimi nadziejami/ obawami/ społeczeństwa Europy Środkowej  witały /żegnały rok 1989?
  2. Jak i czy świętuje się w Europie Środkowej Srebrne Gody? Czy jest to radosna rocznica? Czy nie wraca nostalgia za utraconym "rajem"?
  3. Jakie były sukcesy i porażki państw i społeczeństw Europy Środkowej?
  4. Czy przeszłość historyczna rzutuje na relacje z sąsiadami? Jak prezentowały się polityki pamięci?
  5. W ciągu pierwszych kilkunastu lat nasze kraje osiągnęły widoczne rezultaty na drodze budowy państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego, postępu cywilizacyjnego. Jednak w ostatnich latach dynamika rozwoju wyhamowała. Zaczynają się wyczerpywać jego proste źródła. Czy nasze kraje są skazane na rolę "średniaka" w Europie?

Uczestnicy:

Philippe Ther, Institut fur Osteuropaische Geschichte, Wien

Jerome Heurtaux, CERAPS – CNRS, Paris

Jiri Vykoukal, Institute of International Studies, Charles University, Praha

Miklos Mitrovits, Institute of Political History, Budapest

Iskra Baeva, Sofia University "St.Kliment Ohridski"

Ion Constantinescu, Narodowy Instytut Studiów nad Totalitaryzmem w Bukareszcie

Gregor Feindt, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat , Bonn

Juraj Marusiak, Słowacka Akademia Nauk

Uwagi: