Europa śródziemnomorska i Europa bałtycka

 Europa śródziemnomorska i Europa bałtycka

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem: 

           Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

           Dr hab. prof. US Piotr Briks (briks@op.pl)

Termin: 
           18 września 2014 (czwartek)  godz. 15:00 – 19:00

Miejsce:
           Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 257

Założenia sympozjum:

            Prelegenci zaproszeni na Sympozjum "Europa śródziemnomorska i Europa bałtycka" poproszeni zostali na skoncentrowaniu się w ramach swoich wystąpień na różnorakich aspektach "i" w tytule Sympozjum – innymi słowy przedstawieniu związków łączących kultury/cywilizacje basenu Morza Śródziemnego z kulturami szeroko pojętego basenu Morza Bałtyckiego. Całość Sympozjum będzie próbą odpowiedzi nie tylko na w miarę oczywiste pytanie o kształt Północy Europy bez cywilizacji starożytnego Wschodu, Turcji, Grecji czy Rzymu, ale także o cywilizacyjny wkład kultur północnych na rozwój Południa Europy. 

Program:

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano (Uniwersytet Warszawski)

Kontakty zza morza a przemiany etniczne – śródziemnomorski model z przełomu epoki brązu i żelaza

abstrakt

prof. dr hab. Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński)

Znad Bałtyku nad Morze Czarne w III-XI w.

abstrakt

prof. dr hab.  Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Ludy znad mórz północnych nad Morzem Śródziemnym. Germańskie królestwa w strefie śródziemnomorskiej i „morskie akcenty” w ich polityce wobec Imperium Romanum w V i VI w n.e.

abstrakt

prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Rzymski senator nad Bałtykiem w VI wieku

prof. dr hab. Grzegorz Domański (Uniwersytet Szczeciński)

Przemiany stylu życia w środkowoeuropejskim Barbaricum pod wpływem impulsów ze świata śródziemnomorskiego

abstrakt

prof. dr hab. Aleksander Bursche (Uniwersytet Warszawski)

Narodziny pieniądza germańskiego. Napływ know-how do północnego Barbaricum w późnym antyku

abstrakt

dr hab. prof. US Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński)

Modele chrystianizacji ludów basenu Morza Bałtyckiego – podobieństwa i różnice

abstrakt

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz  (Uniwersytet Warszawski)

Czy istniała Europa bałtycka?

abstrakt