Forum muzeów historycznych

NIMOZ_logo

Forum Muzeów Historycznych

Historia a współczesne narracje muzealne

 

Forum odbywa się pod przewodnictwem:

Jolanta Aniszewska (j.aniszewska@muzeum-stargard.pl)

Dr hab. Małgorzata Machałek (malgorzata.machalek@univ.szczecin.pl)

Patronat nad Forum objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Termin:

17 IX 2014, środa, godz. 10.00-18.30

Miejsce:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie

Założenia sympozjum:

              Celem spotkania środowiska historyków i muzealników będzie wymiana poglądów na temat narracji historycznych we współczesnym muzealnictwie. Muzea, poprzez selekcjonowanie i interpretowanie przeszłości wywierają istotny wpływ na kształt pamięci zbiorowej społeczeństwa, dlatego tak często wystawy prowokują liczne spory i dyskusje. Dotyczą one nie tylko celowości i zakresu stosowania nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim strategii postrzegania i pokazywania przeszłości. Zmiany zachodzące w muzealnych narracjach historycznych są bowiem odzwierciedleniem transformacji pamięci polskiego społeczeństwa. Wizje przeszłości stanowią obecnie nie tylko przedmiot naukowych dyskusji, ale również narzędzie w sporach politycznych. W planowanej dyskusji nie powinno zatem zabraknąć miejsca na próbę odpowiedzi na pytanie o politykę państwa wobec historii w kontekście kolejnych projektów muzealnych.

Planowane spotkanie jest tym ważniejsze, że tylko interdyscyplinarne podejście do problemu muzealnych narracji historycznych daje szansę udanego nauki historycznej z możliwościami oferowanymi przez współczesne muzea.

 

Program:

Początek obrad: Muzeum Historii Szczecina, oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Mściwoja II 8

10.00-10.15 – Otwarcie Forum (Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie)

10.15-11.30 – Zwiedzanie stalej ekspozycji "Hans Stettiner- Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie

w XX wieku"

11.30-12.30 – Przejazd do Stargardu Szczecińskiego

12.30 – 12.40 – Powitanie uczestników Forum (dr Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim)

12.40-14.00 – Zwiedzanie stałej ekspozycji "Stargard – miejsce z historią. Stargard od czasów późnego średniowiecza do lat 20. XX wieku" 

14.00-15.00 – Przerwa obiadowa

15.00 – 18.00 – Obrady:

dr hab. Piotr Majewski (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)

Referat wprowadzający 1.

abstrakt

prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Referat wprowadzający 2.

abstrakt

prof. dr hab. Robert Traba (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)

Panel dyskusyjny

Michał Niezabitowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Muzealników Polskich)

prof. dr hab. Paweł Machcewicz (Muzeum II Wojny Światowej)

Robert Kostro (Muzeum Historii Polski)

prof. dr hab. Dariusz Stola (Muzeum Historii Żydów Polskich)

18.30 – 19.00 – Podsumowanie i zamknięcie Forum – dr Dariusz Kacprzak (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

i dr Marcin Majewski (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie)

19. 15 – 20.00 – Przejazd do Szczecina

 Uwagi:

Autokar dla uczestników Forum zostanie podstawiony o godz. 11.30 przed Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8. Organizatorzy zapewniają też transport powrotny ze Stargardu do Szczecina po zakończeniu obrad. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie swego udziału do 05.09.2014 r.
tel.  (0-91) 578 38 35 lub e-mail: m.szauman@muzeum-stargard.pl