Forum naukowych czasopism historycznych

Forum naukowych czasopism historycznych

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Sławomir Górzyński (sng@dig.pl)

Termin:          

17 IX 2014, środa, godz. 10.00-12.30

Miejsce:

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15

Założenia sympozjum:

           Główną ideą sympozjum jest próba odpowiedzi na pytanie o obecną rolę czasopism naukowych z zakresu historii. W czasach gdy decydenci narzucają sposób działania redakcji, a nawet w pewnym zakresie skład redakcji, musimy mieć jasno określone cele, dla jakich pisma naukowe funkcjonują i jaki powinien być ich zakres oddziaływania. Jako historycy – zapatrzeni w przeszłość – stoimy przed wyzwaniami przyszłości. Czy nasze pisma mają być także skonstruowane w nowy sposób? Czy mamy poddać się nowym trendom edytorskim? A jeśli tak, to co powinniśmy zaproponować środowisku autorów-badaczy przeszłości jako sposób komunikacji, przekazu treści prac naukowych? W dyskusji udział wezmą redaktorzy wybranych czasopism historycznych reprezentujących całe środowisko wydawców.

Program:

prof. dr hab. Bogusław Dybaś (PAN Stacja Naukowa, Wiedeń)

"Zapiski Historyczne"

dr hab. Górzyński Sławomir (Wydawnictwo DiG)

"Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego"

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski)

"Przegląd Historyczny"

prof. dr hab. Roman Michałowski (Uniwersytet Warszawski)

"Kwartalnik Historyczny"

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

"Czasy Nowożytne"

prof. dr hab. Rachuba Andrzej (Instytut Historii PAN)

"Studia Źródłoznawcze"

prof. dr hab. Edward Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)

"Studia Maritima"

prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)

"Przegląd Zachodniopomorski"

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

"Dzieje Najnowsze"

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński)

"Historyka"

 Uwagi: