Dzieje sportu polskiego i niemieckiego w XIX i XX wieku – idee, ludzie, polityka i kultura

Dzieje sportu polskiego i niemieckiego w XIX i XX wieku

- idee, ludzie, polityka i kultura

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

              Prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński (wstepinski@vp.pl)

Termin:

              17 IX 2014, środa, godz. 9.00-14.00, 15.00-17.00

Miejsce:

             Szczeciński Dom Sportu, ul. Wąska 16

Założenia sympozjum:

              Celem spotkania jest przede wszystkim prezentacja aktualnego stanu badań środowiska polskich  historyków sportu w Polsce i w Niemczech w XIX i XX w. ; na ziemiach polskich pod zaborami, w II Rzeczpospolitej, w Polsce Ludowej i w III RP z jednej, zaś w II Rzeszy, w Republice Weimarskiej, w III Rzeszy oraz Niemieckiej Republiki Federalnej i Niemieckiej Republice Demokratycznej oraz w zjednoczonych Niemczech z drugiej strony. Zjawiska te analizowane będą w swoich podstawowych uwarunkowaniach; w  swojej narodowej specyfice, w wielkiej polityce państw i mocarstw, wielkich procesów kulturowych i koncepcjach wychowawczych. Także w międzynarodowych uwarunkowaniach sportu i międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Spotkanie w mieście, w jednym z największych miast b. niemieckiego Wschodu,  które po 1945 r. stało się częścią „nowej” Polski, jest klamrą, spinającą symbolicznie nasze intencje.

 

Program:

Otwarcie obrad – prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński

I.                   Przewodniczący: dr hab. Jerzy Eider, prof. US

prof. dr hab. Wojciech Lipoński (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Ignorowanie sportu i wychowania rejonu Europy wschodniej w historiografii zachodniej

abstrakt

dr hab. Piotr Godlewski prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Badania historii sportu w Polsce – w poszukiwaniu paradygmatu

abstrakt

Krzysztof Uściński (Firma „Constans” – Wrocław)

Tryzma, Achilles i kultura źle obecna. Sport jako tradycja rycerska

abstrakt

II.                 Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Lipoński

dr hab. Tomasz Jurek prof. AWF (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.)

Z badań nad historią kultury fizycznej w Polsce i Niemczech – próba oceny i porównania

abstrakt

dr hab. Tomasz Przerwa

(Uniwersytet Wrocławski)

Teren spotkań, rywalizacji czy wykluczenia? Sporty zimowe w przedwojennych Sudetach z perspektywy narodowej

abstrakt

dr Miłosz Stępiński

(Uniwersytet Szczeciński)

Sport mieszczański i idea olimpijska w Republice Weimarskiej – przegląd problematyki

abstrakt

dr Rafał Jung (Uniwersytet Łódzki)

Początki piłki nożnej w Polsce i w Niemczech – polityczne interakcje

abstrakt

dr Dariusz Wojtaszyn

(Uniwersytet Wrocławski)

„Opium dla mas” czy „wentyl bezpieczeństwa”- instrumentalizacja piłki nożnej w NRD

abstrakt

III.               Przewodniczący: dr hab. Tomasz Jurek prof. AWF

 dr Ryszard Stefanik

(Uniwersytet Szczeciński)

 Radzieckie wzorce kultury w polskim sporcie w latach 1948-1956

abstrakt

dr hab. Artur Pasko

(Uniwersytet Białostocki)

„Kierownicza rola” PZPR w zakresie przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 r.

abstrakt

dr hab. Maciej Łuczak, prof. AWF (Poznań)

Udział Polaków w sukcesach szermierki niemieckiej w latach 1984-2003

abstrakt

IV.              Przewodniczący: dr hab. Artur Pasko

dr hab. Ryszard Wryk (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Polscy olimpijczycy podczas II wojny światowej

abstrakt

dr Renata Urban

(Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.)

Organizacja wychowania fizycznego i sportu w wybranych obozach niemieckich w czasie drugiej wojny światowej

abstrakt

dr Joanna Witkowska

(Uniwersytet Szczeciński)

Polsko-brytyjska i polsko-niemiecka współpraca w zakresie sportu w obozach jenieckich pierwszej i drugiej wojny światowej

abstrakt

Uwagi:

Organizatorzy:

       Dr hab. prof. US Jerzy Eider

       Dziekan

       Wydziału Kultury Fizycznej

       i Promocji Zdrowia

       Uniwersytetu Szczecińskiego

       Dr Dariusz Wojtaszyn

       Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich

       im. Willy Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim

       prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński

       Kierownik

       Zakładu Badań Niemcoznawczych

       Instytutu Historii i Stosunków

       Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego