Historia Wojskowości

Historia Wojskowości

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

            Prof. dr hab. Karol Olejnik

Dr hab. Henryk Walczak, prof. US

Termin:

            17 września 2014 r., godz. 15.00-19.00

Miejsce:

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15, sala im. K. I. Gałczyńskiego

Założenia sympozjum:

Tematyka spotkania "wigilijnego" historyków wojskowości ma stanowić próbę określenia kierunku badań naszej specjalności, wskazania na grupy tematów i zagadnień, które bądź to wymagają pilnego opracowania, bądź też weryfikacji w oparciu o nowe źródła. Aby temu sprostać zamiarem organizatorów spotkania jest wysłuchanie wystąpień tych badaczy, którzy specjalizują  się w poszczególnych okresach dziejów wojskowych (zarówno polskich jak też powszechnych. Po wysłuchaniu krótkich referatów (15 minut) wyłącznie o charakterze postulatywnym,  przewidujemy otwartą dyskusję, która zarówno powinna ocenić zaprezentowane przez referentów postulaty badawcze, jak również – na co liczymy – wnieść do nich szereg uzupełnień.

Program:

dr hab. Aleksander Bołdyrew (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Okres wojskowości średniowiecznej (do końca XV stulecia)

prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski)

Wojskowość nowożytna (XVI-XVIII w.)

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Wojskowość okresu rozbiorów (do roku 1918)

prof. dr hab. Lech Wyszczelski (Uniwersytet w Siedlcach)

Wojskowość dwudziestolecia międzywojennego

prof. dr hab. Czesław Grzelak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Wojskowość w II wojnie światowej

prof. dr hab. Zygmunt Matuszak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Wojsko Polskie po II wojnie światowej

prof. dr hab. Antoni Komorowski (Akademia Marynarki Wojennej)

Problematyka morska

Uwagi: