Jak Polacy przeżywali wojny światowe w XX wieku?

Jak Polacy przeżywali wojny światowe w XX wieku?

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Tomasz Schramm (schramm@amu.edu.pl)

Dr Paweł Skubisz (pawel.skubisz@ipn.gov.pl)

Termin:          

19 IX 2014, piątek, godz. 9.00-13.00

19 IX 2014, piątek, godz. 15.00-19.00

20 IX 2014, sobota, godz. 9.00-13.00

Miejsce:

Wydział Humanistyczny, ul. Karakowska 71-79, Sala Rady Wydziału

Założenia sympozjum:

              Punkt ciężkości sympozjum umieszczony jest na wojnie lat 1914-1918. Jest ona obecna w polskiej świadomości historycznej przede wszystkim jako droga prowadząca do odbudowy państwa polskiego. Rzeczona perspektywa odbiega wyraźnie od tej, która dominuje w świadomości wielu innych narodów i znajduje odpowiednie odbicie historiograficzne, kładące nacisk na tę wojnę jako zbiorowe doświadczenie. Takim doświadczeniem w świadomości polskiej jest druga wojna światowa, „przysłaniająca” swoją poprzedniczkę.

Spoglądając na pierwszą wojnę światową pragniemy zwrócić uwagę na pewne jej aspekty jako trwającej ponad cztery lata rzeczywistości odczuwanej bezpośrednio i w sposób do pewnego stopnia zróżnicowany przez ludność ziem polskich. Interesująca jest też kwestia sytuacji Polaków jako obywateli państw zaborczych, z ich strukturami i instytucjami. Uwzględniona wreszcie będzie kwestia pamięci o wojnie. Przedstawienie każdej z tych grup zagadnień ma przede wszystkim odzwierciedlić obecny stan badań i doprowadzić do sformułowania dalszych postulatów badawczych.

            Owa silniej rozbudowana pierwsza część sympozjum ma stanowić punkt odniesienia dla drugiej, poświęconej wzmiankowanemu wyżej doświadczeniu drugiej wojny światowej. Ta ma być podporządkowana pytaniu: w jaki sposób doświadczenie, które pojawiło się zaledwie ćwierć wieku po poprzednim – co oznacza, że udziałem wielu mieszkańców ziem polskich stały się oba – było z nim porównywalne, na ile zaś stanowiło coś nowego.

Program:

Pierwsza wojna światowa

Część I

Trudna codzienność ludności cywilnej

prof. dr hab. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

dr hab. Małgorzata Przeniosło prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Codzienność ludności cywilnej Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych w latach Wielkiej Wojny

abstrakt

prof. Jin Matsuka (Wyższa Szkoła Handlowa w Otaru)

Aprowizacja ludności w Poznaniu i miastach okupowanych przez Niemcy w czasie I wojny Światowej i jej wpływ na stosunki narodowościowe

abstrakt

dr hab. Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Uchodźcy z ziem polskich w latach I wojny światowej

abstrakt

dr Danuta Płygawko (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Polska działalność pomocowa w czasie I wojny światowej

abstrakt

dr hab. Konrad Zieliński (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Życie codzienne ludności żydowskiej w latach Wielkiej Wojny

abstrakt

Część II

Obywatele państw zaborczych

dr Mariusz Kulik (Instytut Historii PAN)

Polacy w armii rosyjskiej w czasie pierwszej wojny światowej

abstrakt

dr hab. Michał Baczkowski prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Polacy w armii austro-węgierskiej w czasie pierwszej wojny światowej

abstrakt

dr Jens Boysen (Niemiecki Instytut Historyczny)

Polacy w armii niemieckiej w czasie pierwszej wojny   światowej

abstrakt

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)

Polskie wojny o posady urzędnicze 1914 -1918

abstrakt

dr Damian Szymczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Naród u progu niepodległości. Kultura polityczna Polaków okresu Wielkiej Wojny

abstrakt

Doświadczenie wojny

dr hab. Urszula Oettingen (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Miejsca pamięci i cmentarzeI wojny światowej w krajobrazie kulturowym ziem polskich

abstrakt

dr Katarzyna Sierakowska (Instytut Historii PAN)

Wielka Wojna w zapisach ludności polskiej 1914-1939

abstrakt

II Druga wojna światowa

dr hab. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej Lublin)

Życie codzienne Polaków pod okupacjami – wymiar materialny i psychologiczny 

abstrakt

dr Janusz Marszalec (Muzeum II Wojny Światowej)

Samoorganizacja.  Polacy przeciwko okupantom

dr Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej Lublin)

Gdzie wojna rzuciła Polaków? Różne miejsca, różne sytuacje

abstrakt

Łukasz Jasiński (Muzeum II Wojny Światowej)

dr hab. Rafał Wnuk prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Niemieckie i sowieckie zbrodnie wojenne. Rozliczenia i pamięć

abstrakt

prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii PAN)

prof. dr hab. Tomasz Schramm (Uniwersytet Adama Mickiwicza)

Podsumowanie

Uwagi: