Kartografia morska i krain nadmorskich

 

Kartografia morska i krain nadmorskich

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

                Dr hab. Radosław Skrycki (Radoslaw.Skrycki@univ.szczecin.pl)

Termin:

18 IX 2014, czwartek, godz. 15.00-19.00
19 IX 2014, piątek, godz. 10.00-13.30

Miejsce:

                 Biblioteka Wydziału Humanistycznego, ul. Krakowska 71-79, Czytelnia Humanistyczna

Założenia sympozjum:

                 Z uwagi na przygotowany przez Zespół Historii Kartografii PAN panel z zakresu historii kartografii, częścią obywającego się w tym czasie w Szczecinie XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich będzie XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Zbieżność miejsca i czasu organizacji Konferencji oraz Zjazdu wynika z chęci umożliwienia zainteresowanym wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach.

Podczas XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii przewidziane zostały dwa bloki tematyczne:

  • pierwszy, związany z hasłem Zjazdu „Polska–Bałtyk–Europa”, dotyczyć będzie zagadnień analizy i wykorzystywania w badaniach dawnych map Bałtyku i regionów związanych z nim geograficznie, politycznie lub kulturowo.

  • drugi poświęcony zostanie polskim historykom kartografii, widzianym przez pryzmat szkół badawczych, które tworzyli, oraz przełomowych dzieł, które były ich udziałem.

 

​Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego.

gugik

 

 

 

 

UWAGA: Aktualny program konferencji tutaj: program-XXVIII OKHK-aktualny

 

18 IX – Kartografia morska i krain nadmorskich

15.00 – 15.30 Lucyna Szaniawska (Warszawa)

Południowy Bałtyk i północna Polska na portolanach wykonanych w krajach śródziemnomorskich w XV – XVI wieku

15.30 – 16.00 dr Kazimierz Kozica (Zamek Królewski, Warszawa)

Spiegel der Zeevaert (1584/1585) – pierwszy atlas morski Lucasa Janszoona Waghenaera (1534-1606) i jego mapy polskiego wybrzeża

16.00 – 16.30 dr hab. Jan Szeliga (Gdańsk)

Wielkoskalowe mapy morskie rejonu ujścia Wisły i okolic Redy z XVI – XVIII wieku

16.30 – 17.00 dr hab. Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński)

Ikonografia dawnych map Bałtyku

17.00 – 17.30 dr hab. Bogusław Czechowicz prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Historia wpada do morza. Refleksje heglizmu w kartografii

17.30 – 18.00 dr Ewa Gwiazdowska (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Ikonografia portów bałtyckich

18.00 – 18.30 Wiesław Czajka (Warszawa)

Komandor podporucznik Artur Reyman – animator kartografii morskiej dwudzestolecia międzywojennego

18.30 – 19.00 Krzysztof Siedlik (Szczecin)

Zmiany linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego na wybranych mapach XVII-XVIII wieku

19.00 – 19.30 Jerzy Ostrowski

Polskie piśmiennictwo dotyczące historii kartografii

 

 

19 IX – Polscy historycy kartografii

9.00 – 9.30 Lucyna Szaniawska

Edward Rastawiecki – pierwszy historyk polskiej kartografii

9.30 – 10.00 dr hab. Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Profesor Stanisław Litak

10.00 – 10.30 dr hab. Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński)

Profesor Mieczysław Stelmach

10.30 – 11.30 dr Teresa Bogacz (Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu), dr hab. Beata Konopska (Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa)

Wrocławska szkoła historii kartografii

11.30 – 12.00 dr Kazimierz Kozica (Zamek Królewski, Warszawa)

Doktor Tomasz Niewodniczański

12.00 – 12.30 Henryk Rutkowski (Zakład Atlasu Historycznego IH PAN)

Profesor Stanisław Herbst

12.30 – 13.00 prof. Stanisław Alexandrowicz (Toruń)

Profesor Karol Buczek

Uwagi:

Podstawowe informacje o konferencji: www.maphist.pl

 

UWAGA: Aktualny program konferencji tutaj: program-XXVIII OKHK-aktualny