Kobieta na tle przemian cywilizacyjnych. XIX-XX wiek

Kobieta na tle przemian cywilizacyjnych XIX-XX wiek

Sympozjum odbywa się przewodnictwem:

            Prof. dr hab. Andrzej Szwarc (andrzej.szwarc@wp.pl)

przy współpracy:

            Dr hab. Agnieszka Chlebowska (agnieszka_chlebowska@wp.pl)

Termin:

            19 września 2014, godz. 15 00-19 00     

            20 września 2014, godz. 9 00-13 00

Miejsce:

            Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Krakowska 71-79, Sala Rady Wydziału

Założenia sympozjum:

            Głównym celem jest podsumowanie badań nad dziejami kobiet w ostatnich kilku dziesięcioleciach ze szczególnym uwzględnieniem nowych perspektyw metodologicznych i kompleksową oceną dotychczasowych rezultatów ich stosowania (bądź niestosowania). Referenci i uczestnicy sympozjum zamierzają ujawnić luki w polskiej  naukowej  literaturze "feminologiczno-historycznej" i przedyskutować najbardziej obiecujące kierunki dalszych prac badawczych. Udział socjologów, historyków sztuki i literatury pozwoli nadać tej dyskusji (jak należy się spodziewać) interdyscyplinarny charakter. Jednym z wątków  przewodnich będzie też kwestia zakresu i granic kobiecych karier zawodowych przed I wojną światową, w epoce II Rzeczypospolitej i w latach PRL.

 Program:

Cz. 1 – 19 września 2014, godz. 15 00 – 19 00

dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski)

Kobieta w dobie przemian w nowszej historiografii polskiej. Między tradycją a nowoczesnością

abstrakt

prof. dr hab. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)

Kobiety i historia XIX-XX wiek – różne narracje

abstrakt

prof. dr hab. Andrzej Szwarc (Uniwersytet Warszawski)
dr Katarzyna Sierakowska (Instytut Historii PAN)
dr hab. Agnieszka Chlebowska (Uniwersytet Szczeciński)

Osiągnięcia i porażki ruchów emancypacyjnych i feministycznych z perspektywy roku 1914

abstrakt

prof. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza
(Uniwersytet Warszawski)

Z historii walki o prawa polityczne kobiet- dyskusja na ziemiach zabranych na początku XX wieku

abstrakt

dr hab. Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski)

W okresie powolnej modernizacji. Kobiety II Rzeczypospolitej – próba bilansu

abstrakt

dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Uniwersytet Warszawski)

Praca i perspektywa emerytury. Kobiety czynne zawodowo  w dwudziestoleciu międzywojennym

abstrakt

Cz. 2 – 20 września 2014, godz. 9 00-13 00

dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński)

Kobiety w PRL: sfera rodziny i życia prywatnego

abstrakt

dr Natalia Jarska (Instytut Pamięci Narodwej Oddział w Warszawie

Robotnice w PRL

abstrakt

dr Alicja Zawistowska-Sadowska
(Uniwersytet w Białymstoku)

Edukacja i kobiece szanse kariery w PRL i w dobie transformacji

abstrakt

prof. dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz (Uniwersytet Łódzki)

Refleksje na temat ewolucji modelu kobiecości w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej

abstrakt

prof. dr hab. Grażyna Szelągowska (Uniwersytet Warszawski)

Główne kierunki przemian pozycji kobiety w społeczeństwach Skandynawii w dobie dwudziestowiecznej modernizacji. Wzorzec lokalny, europejski czy uniwersalny?

abstrakt

Uwagi: