Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych

                               LOGO ZJAZD HISTORYKOWRegionalizm w epoce globalizacji                                                                                                                     

 

 

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce / Warszawa)
(iwanczak@gmail.com)        

Dr Paweł Migdalski
(Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny)
(p_r_migdalski@poczta.onet.pl)

Termin:

            17 września 2014 r., godz. 8.00-23.00

Miejsce:

            Cedynia, Klasztor Cedynia, Hotel i Restauracja ul. M. Konopnickiej, 74-520 Cedynia

Założenia sympozjum:

              Celem Kongresu Towarzystw Regionalnych i Lokalnych, który odbywa się w historycznej Cedyni, będzie prezentacja dorobku wybranych towarzystw lokalnych i regionalnych, wymiana poglądów na temat ich działania oraz dyskusja nad stojącymi przed nimi problemami, szansami i zagrożeniami. Chcielibyśmy oddać głos samym towarzystwom, aby podyskutować na temat: problemu definicji regionalizmu; rozumienia i roli regionu w epoce globalizacji i centralizacji; roli regionów w codziennej pracy edukacyjnej; potrzeb i zadań stawianych towarzystwom region

alnym; historycznych uwarunkowań działalności towarzystw w Polsce; wpływów odmienności różnych części Polski (wynikających z rozwoju dziejowego) na możliwości działania towarzystw, zachęcania młodzieży do działań społecznych oraz blasków i cieni współpracy towarzystw z władzami politycznymi, administracyjnymi, lokalnymi domami kultury i muzeami itd.

Przewiduje się dwa referaty wstępne oraz siedem 15-minutowych prezentacji towarzystw regionalnych, obejmujące takie kwestie jak: charakterystyka regionu, grupy społecznej, cele i metody działania, osiągnięcia, plany.

Program:

Referaty wstępne:

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

(Uniwersytet Warszawski)

Towarzystwa Naukowe – ich rola w tworzeniu dziedzictwa narodowego

abstrakt

prof. dr hab. Andrzej Buko

(Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski)

Badania regionalne a rozwój cywilizacyjny lokalnych społeczności

abstrakt

Prezentacje:

prof. dr hab. Jerzy Motylewicz

(Uniwersytet Rzeszowski, PTH O/Przemyśl)

Środowisko historyczne Przemyśla w XX i XXI w.

abstrakt

Kornelia Kurowska

(Fundacja Borussia)

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia oraz Fundacja Borussia w Olsztynie

abstrakt

dr Paweł Migdalski

(Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny)

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny

abstrakt

Heinz Oschmann / Jürgen Theil

(Geschichtsverein zu Prenzlau e.V.)

Uckermärkische Geschichtsverein zu Prenzlau e.V.

abstrakt

dr Piotr Kardyś

(PTH O/Skarżysko-Kamienna)

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Skarżysko-Kamienna

abstrakt

Eckhard  Walther

(Verein für Heimatkunde Angermünde)

Verein für Heimatkunde Angermünde e.V.

abstrakt

dr hab. Krzysztof Nowak

(Uniwersytet Śląski / PTH O/Cieszyn)

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Cieszyn oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej

abstrakt

Przerwa kawowa

Dyskusja

Moderacja prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce / Warszawa); dr Paweł Migdalski (Szczecin)

Obrady kongresu będą tłumaczone symultanicznie na j. niemiecki

Uwagi:

Plan 17 września 2014 r.
8.00-9.00 przejazd I autobusu ze Szczecina do Schwedt
9.00-9.45 zwiedzanie otoczenia Uckermärkische Bühnen Schwedt, zmodernizowanego w ramach polsko-niemieckiego projektu ze środków UE
9.45-10.10 przejazd do Chojny
10.10-10.40 zwiedzanie kościoła Mariackiego z XIV-XV w.
10.40-11.00 przejazd do Morynia
11.00-12.00 spacer po Moryniu (rynek, XIII-wieczny kościół Ducha Świętego)
12.00-12.30 przejazd na Siekierkowski Cmentarz Wojenny 1 Armii WP w Starych Łysogórkach
12.30-13.00 zwiedzanie cmentarza wojennego
13.00-13.30 przejazd przez Osinów Dolny (przejście graniczne) pod Górę Czcibora
13.30-14.15 wspinaczka na Górę Czcibora – upamiętnione miejsce bitwy z 972 r.
13.30-15.15 wyjazd drugiego autokaru z uczestnikami Kongresu ze Szczecina do Cedyni
14.15-14.30 przejazd do Cedyni
14.30-15.15 spacer po Cedyni (Muzeum Regionalne, rynek, kościół z XIII w., grodzisko)
15.15-16.00 obiad – Hotel Klasztor Cedynia – klasztor Cysterek z XIII w.
16.00-20.30 obrady Kongresu i równolegle od 15.00 do 21.00 Polsko-niemiecki pokaz publikacji regionalnych w ramach projektu Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
20.30-23.00 powrót obu autokarów, przez Czachów (kościół z XIII z zachowanymi XIV-wiecznymi freskami) do Szczecina

 

Uwaga!

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w autokarze i na sali obrad o uczestnictwie w kongresie decyduje kolejność zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonywać pocztą elektroniczną podając imię i nazwiska osób zgłaszanych, reprezentowaną organizację lub miejsce pracy. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: p_r_migdalski@poczta.onet.pl od dnia 1 maja 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy:

top01ubs logo

 

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Szczecin we współpracy z teatrem Uckermärkische Bühnen Schwedt

 

Partnerzy lokalni Kongresu:

Gmina Cedynia, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego,

 

logo cedynialogo cokisTerra_Incognita_logo3_CMYK

 

 

 

 

 

 

IHiSM_logo_wektor

logo us

 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny Kongresu:

 

ksKopia Kopia Przegląd-Uniwersytecki---winieta-okładkaGazeta Chojeńska - logo (zielone)logo_RCH

 

 

 

NRHA

przeglad logo

 

 

 

transodra_pl

Kurier Szczeciński, Gazeta Chojeńska, Rocznik Chojeński, Nadwarcieński Rocznik Historyczno-Archiwalny, Przegląd Uniwersytecki, Przegląd Cedyński, Przegląd Prasy Transodra

 

Kongres odbywa się w ramach projektu pt. Wspólna polsko-niemiecka historia kluczem do przyszłości – Przekroczenie granic, realizowanego przez PTH O/Szczecin we współpracy z teatrem Uckermärkische Bühnen Schwedt, autorstwa dr. Pawła Migdalskiego. Beneficjentem projektu jest PTH O/Szczecin. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa – Fundusz Małych Projektów INTERREG IVA.

logo SGPEP kolor  Logo_Farbe_2ue FLAGA

 

 

 

 

Równolegle z obradami Kongresu w godzinach 15.00-21.00 trwać będzie Polsko-niemiecki pokaz publikacji regionalnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE realizowanego przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, serdecznie zapraszamy do udziału i prezentacji swoich prac.

 

Wkrótce ruszy nasz profil na Facebooku!  

Facebook