Kręgi kulturowe i cywilizacyjne w Europie

Kręgi kulturowe i cywilizacyjne w Europie

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

             Prof. dr hab. Maciej Koźmiński (maciej.kozminski@gmail.com)

Termin:

             20 IX 2014, sobota, godz. 9.00-15.00

Miejsce:

             Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Service Inter-Lab, sala 314

Założenia sympozjum:

            …

Program: