Metodologia Historii, Historia Historiografii, Filozofia Historii. Stan badań, dydaktyka akademicka

Metodologia Historii, Historia Historiografii, Filozofia Historii

Stan badań, dydaktyka akademicka

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki

Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek (wrzosek@amu.edu.pl)

Termin:           

17 IX 2014, środa, godz. 9.00-13.00

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 110

Założenia sympozjum:

         Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków historiografii, metodologów historii i filozofów historii będzie wymiana poglądów na temat aktualnie prowadzonych prac z jednej strony, z drugiej, nad planami badawczymi. Przedstawią je reprezentanci ośrodków, w których badania te są prowadzone. Zostaną zaprezentowane dwa aspekty aktywności ośrodków naukowo-dydaktycznych w obszarze wskazanych dyscyplin. Pierwszy to, badania naukowe, drugi to dydaktyka akademicka i formy upowszechniania wiedzy.

Sympozjum to forum dyskusyjne. To sposób na zmierzenie się z aktualnymi zadaniami i wyzwaniami dla naszych domen badawczych i przedmiotów programu studiów. Sympozjum liczy na efekt w postaci ujawnienia podobieństw i różnic w podejściu do metanaukowej refleksji nad dziejami i historiografią. Oczekujemy, że uzgodnimy zasadnicze cele stojące przed środowiskiem.

 

Program:

prof. dr hab. Jan Pomorski
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Kierunki badań i wyzwania dydaktyki

prof. dr hab. Joanna Pisulińska
(Uniwersytet Rzeszowski)

Obszary refleksji historiograficznej a cele dydaktyki

dr hab. Barbara Klassa
(Uniwersytet Gdański)

Specyfika ośrodka. Potrzeby dydaktyki

prof. dr hab. Zbigniew Romek
(Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

Badania historiograficzne, bilans i projekty

prof. dr hab. Jolanta Kolbuszewska
(Uniwersytet Łódzki)

Badania naukowe i dydaktyka akademicka

dr hab. Maria Solarska
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Pola problemowe badań i cele dydaktyki

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski
(Uniwersytet Jagielloński)
Krakowska refleksja metahistoryczna

dr hab. Dorota
Malczewska-Pawelec,
prof. dr hab. Tomasz Pawelec
(Uniwersytet Śląski)

Historiografia a/i  badania historyczne

 

Uwagi: