Metropolia na granicy mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe

Metropolia na granicy mórz i kontynentów.

Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe.

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Maciej Salamon (maciejsalamon@interia.pl)

Dr hab. Mirosław J. Leszka, prof. UŁ (mirleszka@poczta.onet.pl)

Termin:

17 IX 2014, środa, godz. 9.00-13.00

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

Muzeum Narodowe, ul. Wały Chrobrego 3

Założenia sympozjum:

             Celem sympozjum, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele środowiska polskich bizantynologów, będzie próba wszechstronnego ukazanie różnorodnych aspektów życia Konstantynopola, stolicy cesarstwa bizantyńskiego, jednego z najważniejszych centrów politycznych, religijnych, kulturalnych i gospodarczym późnoantycznego i średniowiecznego świata. W dyskusji szczególny nacisk położony zostanie na te aspekty jego funkcjonowania w okresie IV–XII w., które związane były z pełnieniem przezeń roli miasta portowego.

Mamy nadzieje, że zaprojektowane sympozjum pozwoli z jednej strony na określenie tych obszarów życia wielkiej bizantyńskiej metropolii, które są już stosunkowo dobrze znane, jak i wskaże te, które wymagają dalszych badań.

 

Program:

prof. dr hab. Maciej Salamon
(Uniwersytet Jagielloński)

Konstantynopol, miasto na skrzyżowaniu szlaków

abstrakt

dr hab. prof. UŁ Mirosław Leszka
(Uniwersytet Łódzki)

Konstantynopolitańskie porty w IV–XII w.

abstrakt

dr Kirił Marinow
(Uniwersytet Łódzki)

Nad brzegiem Propontydy. Życie gospodarcze w konstantynopolitańskim porcie Teodozjusza w świetle przekazów pisanych i wyników badań archeologicznych

abstrakt

Andrzej Kompa
(Uniwersytet Łódzki)

Konstantynopol za Bosforem. Azjatyckie przedmieścia stolicy i ich łączność z miastem

abstrakt

dr Piotr ł. Grotowski
(Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie)

Hodegon – z rozważań nad pierwotną lokalizacją konstantynopolitańskiego sanktuarium

abstrakt

dr Łukasz Różycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Wszystkie okręty cesarza. Refleksje nad stanem rzymskiej marynarki wojennej w czasie panowania cesarza Maurycjusza

abstrakt

dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska
(Uniwersytet Łódzki)

Udział bizantyńskich sił morskich w obronie Konstantynopola przed atakami Arabów w VII i VIII w.

abstrakt

dr Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski)

Konstantynopolitańska eskadra cesarska w dobie panowania Komnenów (1081-1185)

abstrakt

dr hab. prof. UwB Rafał Kosiński
(Uniwersytet w Białymstoku)

Wygnani biskupi Konstantynopola w późnej starożytności i ich kontakty ze stolicą nad Bosforem

abstrakt

dr hab. prof. UZ Jarosław Dudek
(Uniwersytet Zielonogórski)

Chazarowie w Konstantynopolu (VII–XI w.)

abstrakt

dr Anna Kotłowska
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Miejsce portu w fabule XII-wiecznego romansu bizantyńskiego

abstrakt

dr hab. prof. KUL Piotr Kochanek
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Winieta Konstantynopola na mapie z Ebstorf

abstrakt

dr hab. prof. UG Ireneusz Milewski
(Uniwersytet Gdański)

Konstantynopol i jego mieszkańcy w świetle Homilii Jana Chryzostoma na List do Hebrajczyków

abstrakt

Zofia Brzozowska
(Uniwersytet Łódzki)

Konstantynopol w świetle relacji podróżników ruskich

abstrakt

dr Błażej Cecota

(Uniwersytet Łódzki)

Szlaki handlowe do Konstantynopola w Kitab al-Masalik wa l-Mamalik ibn Chordbeha

abstrakt

dr hab. Jacek Bonarek
(Uniwersytet Jana KochanowskiegoFilia Piotrków Trybunalski)

Konstantynopol Komnenów: brama czy rygiel dla Morza Czarnego

abstrakt

Uwagi: