Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji

Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji

 

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

            Prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (marian.kopczewski@interia.pl)

            Prof. dr hab. Wojciech Morawski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (wmoraw@poczta.fm)

            Dr Renata Nowaczewska (renata_nowaczewska@univ.szczecin.pl)

Termin:

            19 IX 2014 r., piątek, godz. 9.00-13.00

Miejsce

            Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Krakowska 71-79, Sala Rady Wydziału

Założenia sympozjum:

            …

Program:

Adam Rogoda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Sektor bankowy w polityce rozwoju Mohammada Rezy Pahlaviego

abstrakt

dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie)

Próby modernizacji pieniężno-skarbowej Rzeczypospolitej w czasach saskich

abstrakt

dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)

Gold Exchange Standard w Polsce

abstrakt

dr Dariusz Grala (Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją)

Transformacja i konsolidacja banków spółdzielczych na rynku finansowym w Polsce (1989-2013)

abstrakt

prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski)

Węgiel jako „waluta” w rozliczeniach finansowych Polski z Zachodem po 1945 roku

abstrakt

dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku)

Dylematy międzywojennej polityki finansowania PKP

abstrakt

dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Początki systemu waluty złotej w Europie

abstrakt

Jakub Skiba (Narodowy Bank Polski)

Reglamentacja dewizowa w Polsce w latach 1936 – 1939

abstrakt

prof. dr hab. Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Banki austriackie w Polsce w XIX i XX wieku

abstrakt

dr Jerzy Łazor (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie )

System walutowy Indii Brytyjskich

abstrakt

dr Kamil Kowalski (Uniwersytet Łódzki)

Amerykańskie plany pomocy gospodarczej na przykładzie Planu Marshalla i Sojuszu dla Postępu: podobieństwa i różnice

abstrakt

dr Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Bankowość w arabskich państwach Zatoki Perskiej

abstrakt

dr Łukasz Dwilewicz (Szkoła Główna Handlowa)

Chiński system walutowy

abstrakt

dr Mariusz W. Majewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w rozbudowie przemysłu zbrojeniowego w Polsce

abstrakt

prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Likwidacja instytucji kredytu długoterminowego w Polsce po II wojnie światowej

abstrakt

dr hab. Paweł Grata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Problemy skarbowości Drugiej Rzeczypospolitej

abstrakt

prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)

Rola Banku Krajowego dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim w rozwoju gospodarczym Galicji

abstrakt

prof. dr hab. Piotr Jachowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Strefa funta szterlinga (1931-1972)

abstrakt

dr hab. Rafal Matera, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Pozycja USD w gospodarce światowej w XXI wieku i jej uwarunkowania historyczne

abstrakt

prof. dr hab. Robert Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski)

Dekret walutowy z 1934 r. (Geneza – praktyka – znaczenie)

abstrakt

prof. dr hab. Roman Macyra (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Niemiecka bankowość do 1914 r.

abstrakt

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Aneta Kargol-Wasiluk (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku)

Ekonomia instytucjonalna wobec problemów finansów publicznych w Polsce

abstrakt

dr hab. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski)

Feliks Młynarski – Prezes Banku Emisyjnego w Polsce 1940-1945

abstrakt

Prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Bank centralny jako czwarta władza – perspektywa historyczna

abstrakt

dr Yaman Kouli (Uniwersytet Techniczny Chemnitz)

Rola systemu złotej waluty dla Europy a stabilizacja handlu przed I wojną światową

abstrakt

Zbyšek Šustek (Słowackie Towarzystwo Numizmatyczne)

Dezintegracja walutowa Austro-Węgier

abstrakt

Uwagi: