Migracje szlachty w basenie Morza Bałtyckiego XVI-XVIII w.

Migracje szlachty w basenie Morza Bałtyckiego XVI-XVIII w.

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

               Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (andrzejrachuba@wp.pl)

Termin:

               17 IX 2014 r., środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

               Akademia Morska, ul. Wały Chrobrego 2, Sala Senatu AM

Założenia sympozjum:

               …

Program:

dr hab. Maciej Forycki, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Szlachta wokółbałtycka w ujęciu Encyklopedystów

abstrakt

prof. dr hab. Bogusław Dybaś (PAN Stacja Naukowa, Wiedeń)

Inflanty nowożytne – czynniki szlacheckiej migracji versus  stabilizacji

abstrakt

prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN)

Inflantczycy w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII w.

abstrakt

dr hab. Michał Kopczyński prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Szwecja ery wielkości – kraj nieograniczonych możliwości

abstrakt

dr Tomasz Jaszczołt

Szlachta litewsko-ruska na Podlasiu do Unii Lubelskiej – urzędnicy i właściciele ziemscy

abstrakt

dr Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Indygeni pruscy i przybysze. Szlacheccy właściciele ziemscy w województwie malborskim Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku

abstrakt

Uwagi: