Morze a medycyna

Morze a medycyna

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Anita Magowska, prof. UM w Poznaniu (anitamagowska@yahoo.com)

Termin:

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce

            Akademia Morska, ul. Wały Chrobrego 2, Aula im. Prof. Z. Łaskiego

Założenia sympozjum:

            W Polsce stosunkowo rzadko inspiracją badań w zakresie historii medycyny jest morze. Historyczne związki morza z medycyną są jednak godne uwagi przede wszystkim dlatego, że od pradawnych czasów dostarcza ono cennych surowców leczniczych pochodzenia roślinnego (algi, bursztyn), zwierzęcego (legendarny ząb narwala, ambra, tran) i mineralnego (solanki). Ponadto, zlokalizowane na brzegu Morza Śródziemnego i Adriatyku stacje doświadczalne przyczyniły się do istotnych postępów nauk przyrodniczych i medycznych, zwłaszcza zoologii i alergologii. Odrębne nurty badawcze tworzą: podróże dalekomorskie, powodujące transfer drobnoustrojów chorobotwórczych i wybuchy różnych epidemii, dzieje nadmorskich uzdrowisk, a także wyprawy lekarzy.

Podczas sympozjum „Morze a medycyna”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji przy współpracy z Zakładem Socjologii Zdrowia i Zachowań Prozdrowotnych Uniwersytetu Szczecińskiego, poruszone zostaną jeszcze inne zagadnienia. Sympozjum składa się ono z dwóch sesji naukowych, których tematykę rozgranicza symboliczny morski brzeg. Z jednej jego strony znajdują się bezkresne wody, inspirujące do wojennych wypraw, naukowych ekspedycji i podróży handlowych. Ich aspekty medyczno-farmaceutyczne zostaną przedstawione podczas pierwszej sesji naukowej. Z drugiej strony brzegu jest ląd, stąd poruszone zostaną wybrane problemy historyczno-medyczne występujące na Pomorzu.

 

Program:

dr hab. Marek Bulsa prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Chirurgia na okrętach wojennych epoki admirała Nelsona

abstrakt

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Morze, myśl i medycyna w XVII w.: G. W. Leibniz i leki zamorskie

abstrakt

dr hab. Adam Szarszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Starzy ludzie i morze. Zaopatrzenie żeglarzy u schyłku życia w Gdańsku

abstrakt

dr hab. Anita Magowska prof. UM w Poznaniu (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Ekspedycje Benedykta Dybowskiego nad Morze Beringa a polska „Respublica literaria”

abstrakt

dr Joanna Nieznanowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

Zakłady wodolecznicze w Szczecinie w XIX i XX w.

abstrakt

dr Urszula Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński)

Wstydliwe schorzenia. Zachorowania na choroby weneryczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1972

abstrakt

Jerzy Waliszewski

Aptekarze i lekarze w Stargardzie w XIX i XX w.

abstrakt

dr Zdzisław Jezierski 
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Pomoc medyczna żołnierzom Obrony Wybrzeża podczas kampanii polskiej 1939 roku

abstrakt

Uwagi: