Morze w kulturach świata starożytnego

Morze w kulturach świata starożytnego

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (moesia@amu.edu.pl)

Dr hab. Danuta Okoń, prof. US (danuta.okon@wp.pl)

Sekretarz sympozjum: Michał Baranowski (ikswonarab@interia.pl)

Termin:

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 102

Założenia sympozjum:

         Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków-starożytników będzie przede wszystkim wymiana poglądów na temat aktualnie prowadzonych prac badawczych.

Oprócz tego sympozjum będzie poświęcone zagadnieniom morza w kulturach starożytnych (Wschodu, Grecji, Rzymu).

Kwestia ta zostanie przedstawiona wielopłaszczyznowo: od wizji morza w świecie cywilizacji nie mających z nim wiele wspólnego (Izraelici), poprzez morze w polityce starożytnych imperiów (Egipt Nowego Państwa, państwo Aleksandra Wielkiego i diadochów, Rzym), a skończywszy na indywidualnych związkach zwykłych ludzi ze światem wody.

Tak szerokie ujęcie tematu daje, z jednej strony, możliwość ukazania różnych aspektów kultury „morskiej” w starożytności, z drugiej natomiast prowokuje do śmiałych porównań i odkrywczych wniosków. 

Program:

dr hab. Piotr Briks prof. US 

Ślady żeglugi po Morzu Martwym (VI BC-VI AC)      abstrakt

mgr Jerzy Pachlowski

Co ma Babilon do Jerozolimy? W kręgu literatury mądrościowej Bliskiego Wschou.

 

 

dr Małgorzata Cieśluk

mgr Michał Baranowski

Morze i jego symbolika w antycznej powieści greckiej

Morze i piraci w antycznej noweli greckiej.

mgr Kamil Biały

Oblężenie Bizancjum przez Septymiusza Sewera w relacji bizantyńskich epitomatorów.

mgr Kamila Swinarska

Polityka historyczna Egiptu wobec starożytnych zabytków. Próby odebrania eksponatow z berlińskich muzeów w latach 1954-2013.

Moderator dyskusji: dr hab. prof. US Danuta Okoń

Uwagi: