Morze w polskiej myśli politycznej

Morze w polskiej myśli politycznej XIX-XX wiek

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Adam Wątor (adamw@univ.szczecin.pl)

Dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (t.sikorski@poczta.fm)

Termin:            

19 IX 2014, piątek, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 227

 

Założenia sympozjum:

              Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków myśli politycznej będzie próba systematyzacji badań nad obecnością problematyki morskiej w polskiej myśli politycznej od XIX wieku do współczesności. Będziemy się starli spojrzeć na owe zagadnienie z szerszej perspektywy, uwzględniającej ewolucję tzw. myśli zachodniej. Proponujemy aby dokonać analizy szeroko rozumianej problematyki morskiej w myśli politycznej najważniejszych rodzimych nurtów politycznych (od lewicowych po prawicowe). Będzie to pierwsza – miejmy nadzieję –  udana próba syntetycznego ujęcia miejsca Polski w przestrzeni nadbałtyckiej w refleksji politycznej. Do projektu zaprosiliśmy specjalistów z wielu ośrodków akademickich, reprezentujących różne pokolenia polskich historyków. Organizatorzy planują publikację wszystkich tekstów w ramach recenzowanej monografii.

 

Program:

prof. dr hab. Marian Mroczko (Akademia Marynarki Wojennej)

Morze jako trwały element polskiej myśli zachodniej

prof. dr hab. Adam Wątor (Uniwersytet Szczeciński)

Problematyka dostępu do morza w programach polskich ugrupowań politycznych do 1918 roku

dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Morze i problematyka morska w myśli politycznej Narodowej Demokracji

Arkadiusz Meller (Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej)

Bałtyk, Powiśle i Prusy Wschodnie w myśli politycznej obozu narodowego (1918-1939)

prof. dr hab. Michał Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Morze i problematyka morska w myśli politycznej polskich socjalistów

abstrakt

dr hab. Alicja Wójcik prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Morze i problematyka morska w myśli politycznej ludowców 1918-1939

prof. dr hab. Henryk Cimek (Akademia Humanistyczna w Pułtusku)

Morze i problematyka morska w myśli politycznej polskich komunistów. Zarys problemu

prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek (Uniwersytet Łódzki)

Wymiar geopolityczny dostępu Rzeczypospolitej do morza w myśli politycznej Polski Walczącej (1939-1945)

abstrakt

dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Morze i problematyka morska w myśli politycznej emigracyjnych piłsudczyków

dr Wojciech Turek (Gdańsk)

Morze i problematyka morska w myśli politycznej emigracyjnego Stronnictwa Narodowego

dr Anna Lew – Machniak (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

 

dr hab. Tomasz Sikorski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Morze i problematyka morska we współczesnej myśli politycznej. Zarys problemu

 

Polska Bałtycka” w poglądach geopolitycznych Henryka Bagińskiego (1888-1973). Zarys koncepcji

 

         

Uwagi: