Oral history – historia mówiona

Oral history – historia mówiona

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

             Dr Wojciech Kucharski (wkucharski@pamieciprzyszlosc.pl)

Termin:          

             17 IX 2014, środa, godz. 9.00-14.00, 15.00-19.00

Miejsce:

             Książnica Pomorska,  ul. Podgórna 15, sala im. Z. Herberta 2

Założenia sympozjum:

              Celem spotkania interdyscyplinarnego środowiska badaczy wykorzystujących metodę oral history będzie dyskusja na temat metod prowadzenia wywiadów biograficznych oraz ich interpretacji, a także wymiana informacji na temat aktualnie prowadzonych i planowanych badań. Spotkanie ma charakter otwarty i zapraszamy na nie wszystkich historyków zainteresowanych poznaniem tej metody badawczej oraz możliwości i trudności związanych z analizą wytworzonych za jej pomocą źródeł. Będzie to także okazja do refleksji na temat współpracy historii z innymi dyscyplinami naukowymi zajmującymi się badaniami biograficznymi.

Program:

9.30-11.30 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Mowionej

12.00-14.00, 15.00-19.00 Obrady:

dr Wiktoria Kudela-Świątek (Polskie Towarzystwo Historii Mówionej)

O korzystaniu z nagrań cyfrowych, o „powrotach” do zrealizowanych projektów, a nawet o przyszłości oral history bez patosu… tylko fakty

abstrakt

dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa)

Badanie zmiany społecznej czy badanie pamięci o zmianie społecznej – o akademickiej historii mówionej w społecznościach lokalnych

abstrakt

dr Jarosław Pałka,

mgr Karolina Żłobecka (Ośrodek KARTA/DSH Warszawa)

Pamięć i doświadczenie wojny żołnierzy ludowego Wojska Polskiego

abstrakt

mgr Jakub Gałęziowski (Stowarzyszenie Artefakty Kraków)

„Libańczycy” i ich powojenne losy w perspektywie biograficznej

abstrakt

mgr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński),

mgr Karolina Żłobecka (Uniwersytet Jagielloński, DSH Warszawa)

Historia bez społecznych ram pamięci – doświadczenie służby w Wehrmachcie w perspektywie historii mówionej

abstrakt

dr Piotr Filipkowski (IFIS PAN),

dr Joanna Wawrzyniak (IS UW)

Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Transformacja w narracji biograficznej

abstrakt

mgr Marcin Stasiak (Uniwersytet Jagielloński)

Biografie i rzeczy: przedmioty w historii mówionej na przykładzie wywiadów z osobami po chorobie Heinego-Medina

abstrakt

mgr Agata Zysiak (Uniwersytet Łódzki)

Między urwanym lotem a demokratyzacją powojennej nauki – historia społeczna Uniwersytetu Łódzkiego w świetle materiałów biograficznych

abstrakt

dr Marcin Chorązki

(Instytut Pamięci Narodowej Kraków)

Świadek, protokół przesłuchania świadka oraz relacje jako dokumenty do badania dziejów historii najnowszej. Podobieństwa i różnice w pracy prokuratora IPN i historyka

abstrakt

mgr Katarzyna Kuzko-Zwierz (Muzeum Warszawskiej Pragi)

Historia mówiona w muzeach

abstrakt

dr hab. Izabela Lewandowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

O potrzebie utworzenia Archiwum Historii Mówionej Polski Północno-Wschodniej w Olsztynie 

abstrakt

dr Katarzyna Bock-Matuszyk,

dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”)

Węzłowe problemy związane z archiwizacją relacji mówionych, prawa autorskie, ochrona danych osobowych

abstrakt

dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński)

Czy istnieje „czeska szkoła” historii mówionej? Miejsce oral history w czeskiej historiografii i polityce pamięci

abstrakt

mgr Adam Puchejda,

mgr Bartłomiej Błesznowski (Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego)

Historia pamiętana a historia zapamiętana – warszawska szkoła historii idei w zmiennej pamięci jej członków i uczniów

abstrakt