Panel przewodniczących komisji dwustronnych do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii

Panel przewodniczących komisji dwustronnych do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Adam Suchoński (Uniwersytet Opolski)

Termin:          

20 IX 2014, sobota, godz. 9.00 -13.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 114
 

Założenia sympozjum:

            Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków i nauczycieli historii będzie wymiana poglądów na temat aktualnego stanu zaawansowania prac komisji dwustronnych nad uzgadnianiem treści nauczania w podręcznikach szkolnych i programach nauczania. W wyniku działalności tych komisji udało się wyjaśnić wiele spornych kwestii z zakresu historii i geografii Polski i państw sąsiednich. Wiele zagadnień jest jednak nadal w trakcie uzgodnień, a niektóre z nich budzą ożywione dyskusje, jak na przykład projekt polsko-niemieckiego podręcznika historii będący efektem wielu lat pracy polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej. Uczestników sympozjum będą mieli nie tylko okazję zapoznać się z koncepcją tego podręcznika, ale również wziąć udział w debacie.

 

Program:

dr Krzysztof Kafel

Marek Rzeszotarski

O idei dwustronnych komisji podręcznikowych

Raporty przewodniczących poszczególnych komisji

prof.  dr hab. Adam Suchoński (Uniwersytet Opolski)

Komisja polsko- litewska

dr hab. Mariusz Wołos prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Komisja polsko-rosyjska

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (Uniwersytet Warszawski)

Komisja polsko-ukraińska

prof. dr hab. Robert Traba (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)

Komisja polsko-niemiecka

prof. dr hab. Bogusław Dybaś (PAN Stacja Naukowa, Wiedeń)

Komisja polsko-austriacka

dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Komisja polsko-czeska

dr hab. Igor Kąkolewski prof. UWM (Centrum Badań  Historycznych PAN w Berlinie)

prof. dr hab. Robert Traba (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)

Dyskusja na temat: „Podręcznik historii. Projekt polsko-niemiecki”

Uwagi: