Panta Rhei – Historia 2.0

Panta Rhei – Historia 2.0

 

logo_MŻP

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

dr  Anna Sobczak  (amsobczak(at)gmail.com)

Marta Cichocka (cichocka.marta(at)o2.pl)

Piotr Frąckowiak (piotr.frackowiak(at)univ.szczecin.pl)

Nagrania wystąpień można znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/user/PantaRheiH20

Prezentacje do wystąpień znajdują się tutaj: http://www.slideshare.net/PantaRheiH20

Materiały konferencyjne w formie książki do pobrania dostępne są tutaj: http://e-naukowiec.eu/historia_20/

 

Termin:

17 IX 2014, środa:

- sympozjum: 9.00 – 14.15

- szkolenie i warsztaty: 16.30 – 19.30

Miejsce:

Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin:

- sympozjum: Czytelnia Humanistyczna

- szkolenie i warsztaty: sale 009/010

Założenia sympozjum:

         Sympozjum Panta Rhei – Historia 2.0 prawdopodobnie po raz pierwszy tak szczegółowo dotknie problemów związanych ze zmianami zachodzącymi w historii w dobie postępującej informatyzacji i technologizacji.

Spotkanie zgromadzi prelegentów z różnych ośrodków naukowych, którzy skupią się na czterech głównych obszarach: definiowanie pojęcia historia cyfrowa (historia 2.0), nowoczesne narzędzia warsztatowe historyka i nowe formy źródeł, dydaktyka cyfrowa oraz popularyzacja historii przy wykorzystaniu Internetu.

Panel oprócz przedstawienia nowych tematów ma również przybrać formę dyskusji, która ma pozwolić nie tylko zaproszonym gościom, ale i uczestnikom na przedstawienie swoich opinii odnośnie dalszego rozwoju historii.

Sympozjum zostanie wzbogacone szkoleniem i warsztatami z podstaw prawa autorskiego w działalności naukowej.
 

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza na szkolenie z podstaw prawa autorskiego w działalności naukowej, na spotkaniu odbędzie sie również prezentacja Otwartego Repozytorium Nauk Historycznych Lectorium połączona z warsztatami dotyczącymi deponowania swoich prac oraz korzystania z dziedzinowego repozytorium.

 
Szkolenie i warsztaty odbędą się 17 września w godzinach 16:30-19:30 (Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79).  
 
Szkolenie z prawa autorskiego obejmie m.in. umowy prawnoautorskie, modele otwartego dostępu i korzystania z licencji Creative Commons w publikowaniu naukowym i działalności dydaktycznej. Spotkanie poprowadzą Dominik Purchała (Instytut Historyczny UW, Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW Klio) oraz Marcin Wilkowski (Fundacja Nowoczesna Polska, Koalicja Otwartej Edukacji). Wstęp wolny.  
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wiedzą o prawnych i technicznych rozwiązaniach wspierającymi publikowanie w modelu open access oraz chcących lepiej zabezpieczać swoje prawa w relacjach z wydawnictwami naukowymi i redakcjami czasopism.  
 
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie http://bit.ly/warsztaty_szczecin
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia.

 

Patronat: Muzeum Historii Żydów Polskich: http://www.jewishmuseum.org.pl/

 

Program:

9.00-9.15 Powitanie i rozpoczęcie konferencji
09.15-09.35

dr hab. Zbigniew Osiński prof. UMCS

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym

abstrakt

09.35-09.55

Marcin Wilkowski

(Historiaimedia.org/Fundacja Nowoczesna Polska)

Historiografia 2050: dziedzictwo cyfrowe i badanie przeszłości

abstrakt

09.55-10.15

dr hab. Andrzej Radomski prof. UMCS

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historiografia "dwóch prędkości" – czyli jak narzędzia cyfrowe zmieniły Klio

abstrakt

10.15-10.30 Dyskusja
10.30-10.45 Przerwa
10.45-11.05

dr Grzegorz Gmiterek

(Uniwersytet Warszawski)

Książka w erze nowych technologii, integracji i interaktywności mediów

abstrakt

11.05-11.25

dr hab. Józef Brynkus

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Gry dydaktyczne jako kreatywna i interaktywna forma tworzenia narracji historycznej przez uczniów

abstrakt

11.25-11.45

dr Agnieszka Chłosta-Sikorska

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Blogi w nauczaniu historii, czyli nowoczesny sposób propagowania wiedzy

abstrakt

11.45-12.00 Dyskusja  
12.00-12.15 Przerwa  
12.15-12.55

Adam Dylewski

(Muzeum Historii Żydów Polskich – patron sympozjum)

Portal Wirtualny Sztetl. Wykorzystanie nowoczesnych technik internetowych w procesie dokumentacji historii lokalnej

Film prezentujący Muzeum Historii Żydów Polskich

abstrakt

12.55-13.15

Dominik Purchała

(Uniwersytet Warszawski)

Repozytoria dziedzinowe jako narzędzia komunikacji naukowej.
Prezentacja Otwartego Repozytorium Nauk Historycznych Lectorium

abstrakt

13.15-13.25

Dagmara Dudek

(Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)

Platforma Pol-Int. Wymiana wiedzy i łączenie społeczności naukowej w ramach badań nad Polską

abstrakt

13.25-13.45

Michał Starczewski

(Uniwersytet Warszawski)

Otwarte modele komunikacji naukowej a cyfrowa humanistyka

abstrakt

13.45-14.05 Dyskusja
14.05-14.15 Podsumownie i zakończenie obrad

 

Uwagi:

Bezpłatna rejestracja na warsztaty odbywa się pod adresem: http://bit.ly/warsztaty_szczecin