Polska emigracja polityczna okresu zimnej wojny – stan badań

Polska emigracja polityczna okresu zimnej wojny – stan badań

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr Sławomir Łukasiewicz (slawomir.lukasiewicz@ipn.gov.pl)

Termin:          

17 IX 2014, środa, godz. 9.00-12.30

Miejsce:

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 14

Założenia sympozjum:

              Celem spotkania uczestników ogólnopolskiego projektu jest podsumowanie dwuletniego okresu prac nad zdiagnozowaniem aktualnego stanu wiedzy o polskiej emigracji politycznej okresu zimnej wojny i potrzeb badawczych na kolejne lata. Każdy z autorów przygotował raport związany z konkretnym obszarem. Podczas sesji zostaną zaprezentowane wyniki związane z wybranymi raportami, dotyczącymi m.in. kwestii demograficznych, zachowań politycznych, polityki głównych aktorów zimnej wojny wobec emigracji, relacji pomiędzy emigracją a Krajem, relacji pomiędzy nową emigracją (po 1940 r.) a Polonią w USA, czy dziejów emigracji tzw. „Solidarnościowej”. Ważna jest także perspektywa badań porównawczych emigracji środkowoeuropejskich, która pozwalałaby odpowiedzieć na pytanie o rolę i miejsce emigracji polskiej wśród emigracji politycznych, będących skutkiem II wojny światowej i zimnej wojny. Spotkanie byłoby okazją do zaprezentowania prac zespołu na szerszym forum. W projekcie (jego pełna nazwa to Centralny Program Badawczy „Polska emigracja polityczna 1939-1990”), realizowanym dzięki wsparciu instytucjonalnemu Biura Edukacji Publicznej IPN, biorą udział zarówno historycy z IPN, jak i z innych instytucji naukowych w kraju, co odzwierciedla skład panelu.

Program:

prof. Dariusz Stola (Instytut Studiów Politycznych PAN/Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie)

Przewodniczenie sesji

dr hab. Janusz Wróbel (Instytut Pamięci Narodowej Łódź)

Polska diaspora po 1939 r. i zapomniany pomysł atlasu polskiego uchodźstwa

abstrakt

dr Sławomir Łukasiewicz (Instytut Pamięci Narodowej Lublin/Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Polityczność emigracji polskiej okresu zimnej wojny

abstrakt

dr Paweł Ziętara (Uniwersytet Warszawski)

Relacje między emigracją a Krajem 1945-1990: katalog problemów badawczych

abstrakt

dr Małgorzata Choma-Jusińska (Instytut Pamięci Narodowej Lublin)

Program dystrybucji książek z Zachodu. Mało znany epizod zimnej wojny

abstrakt

dr Patryk Pleskot (Instytut Pamięci Narodowej Warszawa)

Jak opisać zjawisko emigracji solidarnościowej?

abstrakt

prof. dr hab. Joanna Wojdon (Uniwersytet Wrocławski)

Relacje między polską emigracją polityczną i Polonią amerykańską

abstrakt

dr Anna Mazurkiewicz (Uniwersytet Gdański)

Polska emigracja na tle emigracji środkowoeuropejskich – o potrzebie badań porównawczych

abstrakt

dr hab. Jarosław Kłaczkow, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Polska emigracja protestancka w krajach zachodnich po 1945 r. – stan badań i perspektywy badawcze

abstrakt

Uwagi: