Południowe pobrzeże Bałtyku jako przestrzeń przełomów kulturowych w średniowieczu

Południowe pobrzeże Bałtyku jako przestrzeń przełomów kulturowych w średniowieczu

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Roman Czaja (rc@umk.pl)

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (stefankwiatkowski@onet.eu)

Dr Rafał Simiński (rafalsiminski@wp.pl)

Termin:

18 IX 2014, godz. 15.00-19.00

19 IX 2014, godz. 9.00-13.00

19 IX 2014, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Krakowska 71-79, sala 002

Założenia sympozjum:

             Celem sympozjum  jest ukazanie dziejów południowego i pobrzeża Bałtyku z punktu widzenia aktualnych tendencji metodologicznych i problemów międzynarodowej mediewistyki. W historiografii utrzymuje się nadal ustalony w latach 50 i 60-tych XX wieku dyskurs Gerarda Labudy, Marian Biskupa, Mariana Małowista, Kazimierza Śląskiego i innych, skądinąd badaczy bardzo zasłużonych dla dziejów Pomorza. Obecnie ten punkt widzenia się zdezaktualizował. Uświadamiane są anachronizmy i uproszczenia występujące we wcześniejszych badaniach. Obrady powinny w istotny sposób przyczynić się do aktualizacji ogólnego obrazu historiograficznego południowego pobrzeża Bałtyku, w tym szczególnie Pomorza. Zamierzeniem organizatorów jest  uwypuklenie znaczenia przełomów, do których można zaliczyć:

a) przyłączenie krajów i ludów pobrzeża do kręgu kultury Zachodu i religii chrześcijańskiej;

b) objęcie krajów pobrzeża systemem feudalnym (z uwzględnieniem lokalnych odmian);

c) powstanie w krajach pobrzeża organizacji kościelnej;

d) wciągnięcie strefy bałtyckiej do europejskiego systemu gospodarczego wymiany;

e) powstania stanowej struktury społecznej;

f) ukształtowania się krajobrazu kulturowego, którego pozostałości są widoczne do dzisiaj;

g) przełomów historiograficznych w mediewistyce poświęconej problematyce bałtyckiej.

Program:

Posiedzenie A. 18 IX 2014, godzina 15.00 – 19.00

O integralne spojrzenie na Południowe Pobrzeże Bałtyku

prof. dr hab. Marian Dygo (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora /Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr hab. Marek Smoliński, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Problematyka bałtycka w mediewistyce współczesnej

Rola i dokonania średniowiecznych zakonów rycerskich w strefie południowego Bałtyku w historiografii

dr hab. Elżbieta Pilecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Sztuka południowego pobrzeża  Bałtyku – między zróżnicowaniem a jednością

prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka (Instytut Badań Literackich PAN)

Kultura piśmienna strefy południowo-bałtyckiej jako czynnik kulturotwórczy początki piśmiennictwa narodowego

dr hab. Anna Waśko (Uniwersytet Jagielloński)

Południowe pobrzeże Bałtyku w perspektywie skandynawskiej

Posiedzenie B. 19 IX 2014, godzina 9.00 – 13.00

Świat chrześcijański wobec strefy południowo-bałtyckiej

prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Misja zbawcza kościoła a ekspansjonizm Zachodu

dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)

Pogaństwo południowego pobrzeża Bałtyku wobec misji

prof. dr hab. Marian Rębkowski (Uniwersytet Szczeciński)

Drogi chrystianizacji społeczeństwa. Chrystianizacja Pomorza jako szczególny przypadek

Posiedzenie C 19 IX 2014, godz. 15.00  – 19.00

Społeczeństwo, gospodarka i struktury polityczne

prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Elity ekonomiczne w miastach – Różnorodność i konsolidacja

dr Cezary Kardasz

Jedność gospodarcza strefy Balticum u schyłku średniowiecza – rzeczywistość czy konstrukt historiograficzny?

dr Paweł Jeziorski

Sąsiedztwo i współpraca jako płaszczyzna unifikacji kulturalnej

dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)

Władza książęca i jej społeczne zaplecze na Pomorzu Gryfitów w późnym średniowieczu

prof. dr hab. Rimwydas Petrauskas

Litwa Mendoga Litwa Giedyminowiczów – drogi konsolidacji państwa i elity przywódczej

dr hab. Lidia Korczak (Uniwersytet Jagielloński)

Tożsamość litewskich elit politycznych

Uwagi: