Raport o stanie edukacji historycznej

 

 

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej
Dyskusja

Raport o stanie edukacji historycznej

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Zofia T. Kozłowska (pth@ihpan.edu.pl)

Prof. dr hab. Grażyna Pańko (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Edukacyjnych)

Współpraca:

Dr hab. Stanisław Roszak, prof. UMK (sroszak@umk.pl)

Dr hab. Małgorzata Machałek (malgorzata.machalek@univ.szczecin.pl )

 

Termin:          

19 IX 2014, piątek, godz. 9.00-13.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 114

Założenia sympozjum:           

Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków i nauczycieli historii będzie wymiana poglądów na temat aktualnego stanu edukacji historycznej, zwłaszcza w kontekście realizowanej od 2008 r. Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przedmiotem dyskusji będą zmiany w nauczaniu historii, w tym próba oceny stanu realizacji przedmiotu „Historia i społeczeństwo”. W trakcie obrad sporo uwagi zostanie także poświęcone zasadom egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego obowiązującym od 2015 r. Mamy nadzieję, że sympozjum będzie nie tylko okazją do dyskusji wszystkich zainteresowanych jakością edukacji historycznej, ale również pretekstem do rozważań nad perspektywami tej edukacji w świetle zmian cywilizacyjnych.

Program:

1. Zofia T. Kozłowska, O roli Polskiego Towarzystwa Historycznego w przygotowywaniu i wdrażaniu reform oświatowych

2. Dr hab. prof. UW, Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Edukacyjnych), Co wiemy o pracy nauczycieli historii? Wnioski z badań IBE.

3. Jacek Staniszewski, Klaudia Starczynowska (Instytut Badań Edukacyjnyc), Co wiemy o kompetencjach historycznych uczniów? Wnioski z badań IBE.

4. Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski (Instytut Badań Edukacyjnych), Wnioski z analizy egzaminów gimnazjalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie.

5. Dr Violetta Urbaniak, dr Teresa Stachurska-Maj, O roli źródeł w edukacji historycznej

6. Robert Szuchta, Muzeum w edukacji historycznej – projekt Muzeum Historii Żydów Polskich

7. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej

8. Dyskusja

 

 Uwagi: