Razem czy osobno? Archiwa i ich użytkownicy w świecie cyfrowym

Razem czy osobno? Archiwa i ich użytkownicy w świecie cyfrowym

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Władysław Stępniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Jan Macholak

Termin:           

18 września 2014 r., czwartek, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79, sala Rady Wydziału

Założenia sympozjum:

            Sympozjum pomyślane jest jako forum na którym spotkają się archiwiści wykonujący swoje zdania w archiwach państwowych i innych instytucjach przechowujących archiwalny zasób historyczny z szeroko rozumianym środowiskiem użytkowników archiwów, którzy poszukują w nich źródeł wiedzy historycznej a także inspiracji do działań zawodowych związanych z zasobami archiwów. Adresowane jest wiec sympozjum w pierwszej kolejności do historyków badaczy, miłośników historii, genealogów  i nauczycieli. Chcemy pokazać w jakim kierunku idą zmiany w dostępie do archiwaliów, co zrobiono dotychczas oraz pozyskać opinie w jakim stopniu te dziania zaspokajają potrzeby użytkowników. Chcielibyśmy przedyskutować w jaki sposób nowoczesne technologie zmieniają tradycyjne relacje między archiwami a ich użytkownikami, występujące w tych relacjach problemy i oczekiwania. Jednym z ważnych zagadnień będzie wymiana poglądów na temat zastosowania w archiwach crowdsourcingu czyli czy możliwe jest  i  jak wykorzystanie wiedzy użytkowników w procesie opisu opisywanie zasobu archiwalnego.

Program:

prof. Władysław Stępniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Archiwa  w społeczeństwie i państwie, obecnie i w przyszłości

abstrakt

dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych)

Archiwa a świat nauki

abstrakt

dr Violetta Urbaniak (Archiwum Państwowe w Warszawie)

Archiwa a edukacja

abstrakt

dr Andrzej M. Nowik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Archiwa a genealodzy

abstrakt

dr Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Warszawski)

Kazimierz Schmidt (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

Dokument elektroniczny w warsztacie historyka, co się zmieni?

abstrakt

dr Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

 

dr hab. Marek Słoń (Instytut Historii PAN)

Europejski Portal Archiwalny (APEX) – nowe narzędzie dostępu do zasobów archiwalnych zjednoczonej Europy    

abstrakt

Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej

abstrakt

 Uwagi:

Potrzebny dostęp do komputera z rzutnikiem (możliwość prezentacji) oraz internetu