Rekonstrukcja historyczna. Szanse i zagrożenia. Hobby, pasja, komercja?

Rekonstrukcja historyczna.  Szanse i zagrożenia. Hobby, pasja, komercja?

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

             Dr hab. Jolanta Daszyńska, prof. UŁ (joladaszynska@wp.pl)

             Dr Jan Chańko

Termin:          

             17 września 2014 r., środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, Czytelnia Humanistyczna

Założenia sympozjum:

            Panel dyskusyjny dotyczy przedstawienia zjawiska rekonstrukcji historycznej, jej genezy oraz próby zdefiniowania i omówienia. Będzie koncentrować się wokół newralgicznych zagadnień związanych z kwestią współistnienia z takimi naukami, jak historia i antropologia. Uwzględnione zostaną zarówno korzyści wynikające z tego zjawiska, jak i pewne zagrożenia. Przyjrzymy się również roli mediów wobec rekonstrukcji historycznej i odwrotnie. Poruszone zostanie również zagadnienie rekonstrukcji a świadomości społecznej. Wspomnimy również o filmach, zwłaszcza historycznych czy mających charakter dokumentów historycznych i ich związkach z rekonstrukcją historyczną. Głównymi wątkami dyskusji będą:

1.       Geneza rekonstrukcji historycznej.

2.       Terminologia (nazewnictwo i „przezywnictwo”) GRH – grup rekonstrukcji historycznej.

3.       Specjalizacje chronologiczna i tematyczna (cywilne, wojskowe – militarne GRH).

4.       Cele rekonstrukcji historycznej w optyce:

a.       rekonstruktorów,

b.      zamawiających,

c.       oglądających (widzów),

d.      mediów.

5.       Kategorie/rodzaje rekonstrukcji:

a.       inscenizacje historyczne,

b.      widowiska,

c.       pikniki rekonstrukcyjne,

d.      prezentacje w muzeach (np. Noc Muzeów),

e.      przedsięwzięcia edukacyjne: prezentacje i prelekcje w szkołach, lekcje tematyczne, spotkania z rekonstruktorami,

f.        udział w filmach.

6.       Czas i miejsce inscenizacji i widowisk historycznych a prawda historyczna.

7.       Rekonstrukcje w Internecie: reklama, prezentacja osiągnięć.

8.       Szanse i zagrożenia rekonstrukcji historycznych.

9.       A co na to historycy?  – propozycje historyków, z czego mogą skorzystać historycy a z czego rekonstruktorzy, skąd się biorą animozje.

10.   Perspektywy współpracy (rekonstruktorzy, historycy, antropolodzy kulturowi, dziennikarze, politycy) i perspektywy zjawiska (w Realu i w Internecie).

11.   Dydaktyka historii i rekonstrukcje historyczne.

 

Program:

streszczenie sympozjum

Panel prowadzi dr hab. Jolanta A. Daszyńska, prof. UŁ (historyk i rekonstruktor) wraz z dr Janem Chańko (historyk)

Andrzej Daszyński (etnolog i rekonstruktor)

 

Daniel Henczel (historyk i rekonstruktor)

 

dr hab. Paweł Siedlik (reżyser)

 

Piotr Gilewski (rekonstruktor)

 

Wojciech Borkowski (rekonstruktor)

 

Uwagi:

Prosimy o zgłoszenia do udziału w panelu na adres: joladaszynska@wp.pl