Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich

Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

            Prof. dr hab. Antoni Komorowski (akomorsail@wp.pl)

            Dr Krystian Maciej Szudarek (kszudarek@gmail.com)

Termin:

          18 IX 2014, czwartek, godz. 14.30-19.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 227

Założenia sympozjum:

            Celem sympozjum będzie podsumowanie stanu badań i prezentacja najnowszych ustaleń poszczególnych referentów dotyczących różnych aspektów rywalizacji mocarstw i państw o osiągnięcie dominacji na morzach europejskich. Przedmiotem dyskusji będą kwestie związane z rozwojem flot wojennych państw europejskich na przełomie XIX i XX w. oraz próbami ograniczenia zbrojeń morskich przed I wojną światową. Na wybranych przykładach przeanalizowana zostanie rola działań morskich podczas I i II wojny światowej. Omówione zostaną również doktrynalne, polityczno-dyplomatyczne oraz militarne aspekty sporów o zasadę „wolności mórz”.

Program:

dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk  prof. UJK
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

„Mare librum” w myśli polityczno-prawnej Fernando Vázqueza de Menchaca (1512–1569)

abstrakt

dr Piotr Szlanta
(Uniwersytet Warszawski)

„Nasza przyszłość leży na morzu”. Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania zbrojeń morskich Rzeszy wilhelmińskiej 1898–1912

abstrakt

dr Krystian Maciej Szudarek
(Uniwersytet Szczeciński)

Zbrojenia morskie Wielkiej Brytanii (1889–1914)

abstrakt

dr hab. Marek Herma  prof. UP

(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zbrojenia morskie Rosji w okresie pocuszimskim

abstrakt

dr Piotr Nykiel
(Uniwersytet Jagielloński)

Chory Człowiek (Europy)” i morze – koncepcje rozwoju i działania floty osmańskiej na początku XX wieku

abstrakt

dr Zygmunt S. Zalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Polityczno-militarne aspekty brytyjskiego ataku cieśnin tureckich w świetle planu Cardena–Churchilla

abstrakt

prof. dr hab. Antoni Komorowski
(Akademia Marynarki Wojennej
w Gdynii)

Niemiecko-rosyjskie walki na Bałtyku – operacja Albion 1917

abstrakt

dr Mariusz Kardas
(Akademia Marynarki Wojennej w Gdynii)

Operacja Hannibal 1945 r.

abstrakt

dr hab. Krzysztof Kubiak  prof. DSW (Dolnośląska Wyższa Szkoła we Wrocławiu)

Brytyjsko-islandzkie wojny dorszowe – jako przykład sporów o zawłaszczenie morza

abstrakt

Uwagi: