Transport i komunikacja w życiu gospodarczym i społecznym Polski od XIX do XXI wieku

Transport i komunikacja w życiu gospodarczym i społecznym Polski od XIX do XXI wieku

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

  Prof. dr hab. Elżbieta Kościk

            Dr hab. Tomasz Głowiński (tomaszglowinski@interia.pl)

Termin:

            17 IX 2014 r., środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 111

Założenia sympozjum:

            …

Program:

dr Dawid Keller (Muzeum Historyczne w Rybniku)

Zbyt duże by upaść? Zbyt słabe by trwać? Polskie Koleje Państwowe w latach 1918- 1939 i 1989-2001

abstrakt

prof. dr hab. Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa)

Motoryzacja  a infrastruktura drogowa w Polsce po 1918 r.

abstrakt

prof. dr hab. Józef Stanielewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Wpływ cykli ekonomicznych na rozwój światowej żeglugi morskiej w ostatnim stuleciu (1918 – 2014)

abstrakt

dr Marek Zawadka (Dom Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie

Żegluga śródlądowa w Polsce 1945 – 2014

abstrakt

prof. dr hab. Wojciech Morawski (SGH)

Etapy rozwoju lotnictwa polskiego

abstrakt

Uwagi: