Uczestnicy życia parlamentarnego Rzeczypospolitej szlacheckiej

Uczestnicy życia parlamentarnego Rzeczypospolitej szlacheckiej

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Termin:           

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Sala Rady Miasta

Założenia sympozjum:

             Celem spotkania historyków zajmujących się staropolskim parlamentaryzmem będzie wymiana poglądów na temat prowadzonych obecnie badań związanych z polsko-litewskim sejmem i życiem sejmikowym. Szczególnie istotne miejsce w naszych rozważaniach zajmie problem uczestnictwa społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej w działalności sejmików i obradach sejmowych. Pod pojęciem „uczestników” rozumiemy nie tylko całe stany sejmujące, poszczególnych przedstawicieli izby poselskiej i senatorskiej, sejmikującą szlachtę, ale także przedstawicieli innych stanów, obecnych w życiu parlamentarnym, w rozmaitych jego formach. Sympozjum będzie też miejscem dyskusji o dalszych pracach nad staropolskim parlamentaryzmem. Nie zabraknie więc miejsca na debatę o przyszłości badań nad życiem sejmikowym i parlamentarnym, szczególnie w kontekście odkrywania nowych obszarów badawczych i pogłębiania już istniejących.

 

Program:

dr hab. Jolanta Choińska-Mika prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Partycypacja obywatelska w życiu parlamentarnym w czasach kryzysu 2. połowy XVII w.

abstrakt

prof. dr hab. Jan Dzięgielewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Lojalność posłów wobec Rzeczypospolitej i wyborców w czasie panowania dwóch pierwszych Wazów

abstrakt

prof. dr hab. Edward Opaliński (Instytut Historii PAN)

Problem uczestnictwa w obradach sejmu 1607. Kwestia autorytetu parlamentu w opinii szlacheckiej

abstrakt

prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN)

Udział duchownych w sejmikach litewskich

 

dr hab. Andrzej Zakrzewski prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Prawo udziału w sejmikach Wielkiego Księstwa Litewskiego, XVI-XVIII w.

abstrakt

dr hab. Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński)

Sejmik wołyński w drugiej połowie XVII w.

abstrakt

dr hab. Michał Zwierzykowski, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Między sejmikiem szlacheckim a samorządem sejmikowym (terytorialnym) – głos w dyskusji w kwestii „udziału” w życiu sejmikowym

abstrakt

dr Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)

Ilu posłów przyjeżdżało na sejmy w czasach Jana III Sobieskiego?

abstrakt

dr Barbara Krysztopa-Czupryńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Uczestnicy sejmów doby saskiej w opiniach dyplomatów brytyjskich

abstrakt

dr Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

»Pobieżę do Warszawy, gdy tego będzie trzeba«. Kwestia motywacji senatorów do uczestnictwa w obradach sejmowych za drugiego Wazy

abstrakt

Marcin Broniarczyk (Instytut Historii PAN)

Udział kasztelanów mniejszych w pracach sejmowych na przykładzie senatorów z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza w czasach Władysława IV

abstrakt

Andrzej Deja

Badania nad reprezentacją poselską w polskiej historiografii

Łukasz Wroniszewski (Instytut Historii PAN)

Udział senatorów w obradach parlamentu w czasach Stefana Batorego (1576-1586)

abstrakt

 Uwagi: