Wojny na morzach

Wojny na morzach

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Maciej Franz, prof. UAM (franz@amu.edu.pl)

Dr hab. Andrzej Aksamitowski, prof. US (aristodemos@wp.pl)

Termin:           

19 IX 2014, piątek, godz. 15.00-19.00

20 IX 2014, sobota, godz. 9.00-13.00

Miejsce:

            Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 152

Założenia sympozjum:

            Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków-marynistów będzie wymiana poglądów na temat stanu badań nad historią wojen morskich, nad koniecznymi w przyszłości do podjęcia tematami z tej tematyki, jakości dziś prowadzonych badań, a także wymiany poglądów na ile ewentualne prace badawcze powinny być koordynowane. Jednym z najważniejszych celów jakie stawiamy sobie przed planowanym spotkaniem historyków zajmujących się wojnami na morzu, jest podjęcie dyskusji na ile możliwe jest dziś powołanie zespołu naukowego gotowego do przygotowania nowoczesnej syntezy dziejów wojny na morzu i to w odniesieniu do historii powszechnej, a nie tylko historii Polski. Dyskusję w tym względzie uważamy za jedno z najważniejszych wyzwań naszego sympozjum. Historia wojen na morzu nie miała dotąd właściwego ujęcia i miejsca w polskiej historiografii, możliwość wymiany poglądów oraz próba integracji środowiska, także pozostaje jednym z celów sympozjum. Stąd ma mieć ono jak najbardziej otwarty charakter, z możliwością wystąpień i dyskusji jak najszerszego kręgu badaczy i miłośników spraw wojenno-morskich.

Program:

prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Wojny morskie – problemy metodologiczne

abstrakt

dr inż. Krzysztof Gerlach (Politechnika Gdańska)

Wojny morskie epoki drewna i żagla

abstrakt

dr hab. Piotr Olender (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu)

Wojny morskie na przełomie XIX i XX wieku

abstrakt

dr hab. Marek Herma prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Wojny morskie pierwszej połowy XX wieku

abstrakt

dr hab. Krzysztof Kubiak (Dolnośląska Wyższa Szkoła Humanistyczna)

Wojny morskie w czasach współczesnych

abstrakt

dr hab. Beata Gaj (Uniwersytet Opolski)

Stan współczesnych  badań na świecie na temat wojen morskich w starożytności

abstrakt

dr hab. Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski)

Udział Słowian w konfliktach zbrojnych na Bałtyku we wczesnym średniowieczu

abstrakt

 mgr Łukasz Nowok (Uniwersytet Śląski)

Chorwackie korsarstwo na Adriatyku (IX-XIII wiek)

abstrakt

dr Piotr Kroll (Uniwersytet Warszawski)

Kozackie działania wojenne na Morzu Czarnym w XVII wieku

abstrakt

dr hab. Tomasz Ciesielski prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Powstanie i rozwój rosyjskiej floty wojennej na Morzu Bałtyckim i Morzu Czarnym w XVIII w.

abstrakt

dr hab. Robert Kłosowicz prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Działania US Navy przeciwko piratom berberyjskim w Afryce Północnej 1801-1805

dr hab. Andrzej Aksamitowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Fortyfikacje wybrzeży Morza Bałtyckiego w pierwszej połowie XX wieku

abstrakt

dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP 
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Ewolucja doktryny wojennomorskiej Niemiec od Tirpitza do Readera

dr hab. Piotr Semków prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Działania wojenne na Bałtyku w pierwszej połowie XX wieku

abstrakt

prof. dr hab. Andrzej Olejko (Uniwersytet Rzeszowski)

Zwalczanie niemieckiej broni podwodnej przez alianckie lotnictwo morskie na Morzu Północnym i Oceanie  Atlantyckim w latach 1916-1918 Wielkiej Wojny na wybranych przykładach

dr hab. Robert Majzner, prof. AJD (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)

Zagadnienie zbrojeń morskich w pracach Oddziału II Sztabu Głównego WP 1936-1939

abstrakt

dr Andrzej Drzewiecki (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Operacja „Peking” oraz jej polityczno – wojskowe następstwa

abstrakt

lic Damian Dutkiewicz (Uniwersytet  Adama Mickiewicza)

Rozwój radzieckich wielozadaniowych okrętów podwodnych w okresie Zimnej Wojny

abstrakt

lic Paulina Gosthorska (Uniwersytet Gdański)

Fortyfikacje nadmorskie Gdańska oraz ich pozostałości

abstrakt

dr Anna Pastorek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Admirał Cornelis Tromp – szelma czy bohater?

abstrakt

Uwagi:

W sympozjum wezmą udział inne osoby, które zaplanowały swoje wystąpienia w formie głosów w dyskusji. Do dyskusji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane dziejami wojen na morzu.