Znaczenie gospodarcze regionu Bałtyku XVI – XXI w.

Znaczenie gospodarcze regionu Bałtyku XVI-XXI wiek

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

            Prof. dr hab. Zbigiew Anusik (zanusik@uni.lodz.pl)

            Prof. dr hab. Radosław Gaziński (rgazi@bg.univ.szczecin.pl)

Termin:

          19 IX 2014, piątek, godz. 9.00-13.00

19 IX 2014, piątek, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 257

Założenia sympozjum:

            …

Program:

CZĘŚĆ I

prowadzący sesję prof. Zbigniew Anusik

 

 

dr Krzysztof Boroda (Uniwersytet w Białymstoku), dr Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Wpływ eksportu zboża na rozwój folwarku w Królestwie Polskim w XVI wieku

abstrakt

prof. dr hab. Andrzej Groth (Akademia Pomorska w Słupsku)

Angielska Kompania Wschodnia w handlu bałtyckim

abstrakt

dr Ewa Łączyńska (Akademia Pomorska w Słupsku)

Armatorzy, szyprowie i marynarze w portach południowego Bałtyku w XVIII wieku

abstrakt

prof. dr hab. Jerzy Trzoska (Akademia Pomorska w Słupsku)

Żegluga między Gdańskiem a Sztokholmem od Potopu do Wielkiej Wojny Północnej

abstrakt

dr hab. prof. UG Gabriela Majewska (Uniwersytet Gdański)

Problemy w relacjach gospodarczych pomiędzy Polską a Szwecją w XVII i XVIII wieku

abstrakt

CZĘŚĆ II

prowadząca sesję prof. Gabriela Majewska

prof. dr hab. Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki)

Próby ożywienia polsko – szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

abstrakt

dr hab. prof. US Bolesław Hajduk (Uniwersytet Szczeciński)

Współpraca i konkurencja w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku

abstrakt

dr hab. Arnold Kłończyński prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Polityczne i gospodarczy aspekty relacji polsko – szwedzkich po 1945 roku

abstrakt

prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)

Porty pomorskie w handlu bałtyckim XVI i I połowa XVII wieku

abstrakt

prof. dr hab. Zygmunt Szultka (Akademia Pomorska w Słupsku)

Porty brandenbursko-pruskie w handlu bałtyckim

abstrakt

dr Ryszard Techman

Czechosłowacja w gospodarce morskiej ujścia Odry po II wojnie światowej

abstrakt

 Uwagi: