Żołnierz na froncie i na tyłach podczas kampanii wojennych XIX-XX wieku

Żołnierz na froncie i na tyłach podczas kampanii wojennych

XIX-XX wieku
 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Termin:

19 IX 2014, piątek, godz. 15.00-20.00

Miejsce:

Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 117

 

Założenia sympozjum:

Celem panelu ma być wszechstronna analiza egzystencji zwykłego żołnierza na froncie i na zapleczu podczas toczących się działań wojennych. Perspektywa badawcza wystąpień na panelu, w zamyśle organizatorów, ma zostać skoncentrowana na sytuacji jaką napotykał żołnierza w garnizonie, na zapleczu frontu i na pierwszej linii, a także formy pamięci o tych wydarzeniach. Wynikiem ma być porównanie w ciągu ostatnich dwóch stuleci warunków w jakich był przygotowywany do działań wojennych żołnierz, jak żył i walczył oraz jednocześnie przeanalizowanie zmian zachodzących w sposobach jego reakcji na ekstremalne warunki zmieniającego się pola walki.

Główne zagadnienia:

- W garnizonie i w koszarach, m.in: system szkolenia, stosunki między żołnierzami a podoficerami i oficerami; mobilizacja; propaganda wojenna,

- Na froncie, m.in: taktyka pola walki; barwa i broń; życie codzienne na froncie podczas trwającej kampanii wojennej; logistyka; obraz wroga,

- Na zapleczu, m.in.: stosunki z ludnością miejscową; wykonywanie okupacji; czas wolny żołnierza; urlopy,

- Pamięć wojenna, m.in.: pamiętniki, dzienniki, wspomnienia; historiografia wojskowa; miejsca pamięci; powojenna stabilizacja; trauma wojenna.

Program:

dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski)

Obraz wojny we wspomnieniach polskich żołnierzy w epoce napoleońskiej

abstrakt

Jakub Grudniewski (Uniwersytet Śląski)

Pruska landwehra na zapleczu frontu na Śląsku w 1813 roku w świetle ówczesnej prasy niemieckiej

abstrakt

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski / Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej)

Niemieckie monografie pułkowe – źródło do badań służby wojskowej Polaków w XIX wieku

abstrakt

dr hab. Michał Baczkowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Życie codzienne żołnierzy austro-węgierskich w XIX wieku

abstrakt

dr hab. Jan Snopko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich w garnizonach na terenie Królestwa Polskiego (grudzień 1916 – lipiec 1917)

abstrakt

dr Grzegorz Mędykowski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

Generałowie, aeroplany i rondle – codzienność Wielkiej Wojny w dziennikach i pamiętnikach kobiet

abstrakt

dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski)

Wojny "między wierszami". Z frontowych wspomnień i listów Ślązaków cieszyńskich

abstrakt

dr Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej)

Freikorps Ebbinghaus – bojownicy i kaci

abstrakt

dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski / Archiwum Państwowe w Katowicach)

Żołnierze Wehrmachtu z Górnego Śląska na urlopach w świetle meldunków Sicherheitsdienst, NSDAP i polskiego Państwa Podziemnego

abstrakt

Bartłomiej Warzecha (Instytut Pamięci Narodowej)

Zachowanie żołnierzy Armii Czerwonej na Górnym Śląsku po przejściu frontu w 1945 roku

abstrakt

Uwagi:

Wystąpienia zakwalifikowanych wcześniej uczestników poszczególnych paneli w formie przeznaczonej do druku nie powinny przekraczać 20 stron znormalizowanego maszynopisu. Maksymalny czas poświęcony na prezentowanie zostanie dostosowany do czasu pojedynczego panelu, przewiduje się, że będzie on trwał około 1 godziny. Przewiduje się wcześniejsze udostępnienie tez referatów i tylko krótką, maksymalnie 1O-minutową ich
prezentację przez Autorów na początku panelu. Druga część poszczególnych paneli zostanie
poświęcona dyskusji autorów tekstów.