Mediewistyka wobec współczesności

Mediewistyka polska wobec współczesności

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Leszek P. Słupecki, przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich, profesor ordinarius (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Historii)

Termin:

            17 IX 2014 r., środa, godz. 9.00-19.00

Miejsce:

            Wolin, Kulturalne Centrum Współpracy Międzynarodowej

Wyjazd ze Szczecina godz. 9.00. Zbiórka na parkingu przy Centrum Zjazdowym.

Założenia sympozjum:

          Celem sympozjum będzie refleksja nad obecnym stanem mediewistyki polskiej i jej dzisiejszym miejscem w społeczeństwie.

Program:

prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)

Mediewistyka polska w czasach dyktatury biurokratów i księgowych

abstrakt

dr hab. Stanisław Rosik prof. Uwr (Uniwersytet Wrocławski)

Mediewistyka polska wobec nowych trendów metodologicznych

abstrakt

dr hab. Dariusz Sikorski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Mediewistyka polska między Scyllą hiperkrytycyzmu i Charybdą naiwności

abstrakt

dr Edward Skibiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Wydawanie źródeł średniowiecznych w czasach współczesnych – potrzeby, szanse – zagrożenia

abstrakt

dr Leszek Gardeła (Uniwersytet Rzeszowski)

Mediewistyka w czasach digitalizacji. Na przykładzie archeologicznej bazy danych tworzonej w ramach projektu Pre-Christian Religions of the North

abstrakt

prof. dr hab. Christian Luebke (Leipzig, GWZO)

Mediewistyka polska na tle światowym. Przykład współpracy mediewistyki polskiej i niemieckiej

abstrakt

 

 

prof. dr hab. Sławomir Moździoch (Wrocław, IAE PAN)

Mediewistyka historyczna w kontekście interdyscyplinarnym. Historycy i archeolodzy – dialog głuchych?

abstrakt

dr Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski)

Nowe pola badawcze w mediewistyce polskiej. Rozwój polskich studiów staronordyckich

abstrakt

prof. dr hab. Maciej Michalski (Warszawa, IBL PAN)

Mediewalizm jako dyscyplina naukowa

abstrakt

prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)

Nowe ramy i podziały chronologiczne wieków średnich. Jedna epoka i jedna mediewistyka – czy może wiele?

abstrakt

Uwagi: