ZSS Świecie: Informacje o Zespole Szkół Samochodowych w Świeciu

Zespół Szkół Samochodowych w Świeciu to placówka edukacyjna, która kształci przyszłych mechaników, elektryków samochodowych oraz operatorów pojazdów i maszyn.

Historia ZSS Świecie
ZSS Świecie powstał w 1952 roku, a pierwsze lekcje odbywały się w drewnianym budynku. W 1964 roku szkoła otrzymała nową siedzibę, a w 1987 roku rozpoczęła się modernizacja obiektu. Podczas tej modernizacji powstały nowe pracownie, a szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt i narzędzia.

Oferta edukacyjna
Zespół Szkół Samochodowych w Świeciu oferuje kształcenie w pięciu zawodach:

  • technik mechanik
  • technik elektryk samochodowy
  • technik operator pojazdów i maszyn budowlanych
  • technik mechanik pojazdów trakcyjnych
  • technik elektronik

Praktyki zawodowe
Jednym z najważniejszych elementów kształcenia w ZSS Świecie jest praktyka zawodowa. W ramach praktyk uczniowie mają możliwość zdobycia cennych doświadczeń w firmach związanych z branżą motoryzacyjną. Szkoła współpracuje m.in. z Orlen Oil, Lubrizol i Volvo.

Sukcesy uczniów
Uczniowie ZSS Świecie odnoszą liczne sukcesy na zawodach krajowych i międzynarodowych. W 2019 roku technik mechanik Piotr Mieszkalski zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski w zawodzie technik mechanik. W 2021 roku uczennica szkoły Natalia Radzikowska zajęła drugie miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu „Mistrz bezpiecznego ruchu drogowego”.

Współpraca z pracodawcami
ZSS Świecie współpracuje z wieloma pracodawcami z branży motoryzacyjnej. Partnerzy szkoły oferują uczniom praktyki zawodowe, organizują warsztaty i prezentacje, a także udostępniają swoje laboratoria i pracownie. Partnerzy ZSS Świecie to m.in. Volvo, Polaris, Grupa Kapitałowa AS and AM oraz Warsztaty Naprawcze Piotra Karłowskiego.