Czy zawsze musimy pisać egzamin?

Każdy etap nauki kończy się jakimś egzaminem. Zawsze musimy podsumować swoje umiejętności i pokazać je jako jakąś wartość wyniku egzaminu. Czy zawsze tak jest ?

Certyfikaty językowe- czy tu też potrzebny jest egzamin?

Niestety wszystko musi być udokumentowane. Same nasze słowa o tym jak dobrze coś robimy nie wystarczą. Potrzeba obiektywnej opinii, która zazwyczaj właśnie jest wynikiem napisanego egzaminu. Tak samo jest z certyfikatami językowymi. Jaki język jest najbardziej popularny? Oczywiście chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to język angielski. Dlaczego? Tak naprawdę jest to język, który możemy wykorzystać wszędzie. Nie tylko w kraju, ale również za granicą. Dlatego też wiele osób decyduje się na rozwijanie swoich umiejętności językowych właśnie odnośnie tego języka. Uniwersalizm języka angielskiego spowodował jego popularność.

Jakie certyfikaty można uzyskać i jak wygląda egzamin?

Jeśli możemy pochwalić się płynnym wykorzystywaniem języka angielskiego to najlepiej uzyskać certyfikat językowy o nazwie CAE. Co to takiego? Jest to certyfikat poświadczający nasze umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym. Odpowiada poziomowi C1. Jest to prawie najwyższy z poziomów biegłości językowej.
Jak wygląda egzamin? Jest to zbiór zadań, który składa się z czterech części. Każda z nich porusza inny aspekt władania językiem. Dlatego też widać, że aby uzyskać certyfikat, musimy stosować język biegłe na każdej płaszczyźnie. CAE egzamin zawiera zadania dotyczące czytania. Tu dostajemy teksty, które musimy przeczytać i odpowiedzieć na pytania podane do nich. Zazwyczaj jest to fragment książki czy artykułu prasowego. W części słuchanie również mamy podane zadania, które musimy wykonać na podstawie wysłuchanej rozmowy albo audycji radiowej. Z części dotyczącej pisania najważniejsze jest poprawne napisanie dwóch tekstów. Może być to na przykład esej czy list. Ostatnią częścią jest mówienie. Tu musimy przeprowadzić krótką rozmowę w parze z innym zdającym.
Każda część jest bardzo ważna. Jak widać tu też nie ominie nas napisanie egzaminu. Warto więc się do niego dobrze przygotować.