Kurs wózki widłowe: Jak zdobyć uprawnienia i umiejętności obsługi wózka widłowego

Kurs wózki widłowe: Jak zdobyć uprawnienia i umiejętności obsługi wózka widłowego

W dzisiejszych czasach praca na magazynie lub w fabryce często wiąże się z obsługą wózków widłowych. Aby móc bezpiecznie manewrować takim urządzeniem i wykonywać swoje zadania w sposób profesjonalny, należy zdobyć odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia. W tym artykule przedstawimy, jakie kroki należy podjąć, aby móc pracować na wózku widłowym.

 1. Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?
  Zdecydowanie najlepszym argumentem na rzecz zdobycia uprawnień na wózki widłowe jest bezpieczeństwo. Kierowanie takim urządzeniem wymaga dużej ostrożności, a często też precyzji, szczególnie w trudnych warunkach magazynowych czy produkcyjnych. Zdobyte umiejętności pozwolą uniknąć wypadków oraz uszkodzeń urządzeń i towarów, co przekłada się na oszczędność finansową dla firmy. Dodatkowo, posiadanie ważnego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień na wózki widłowe otwiera drzwi do lepszych stanowisk pracy oraz zwiększa atrakcyjność naszej osoby w oczach pracodawców.

 2. Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?
  Aby móc legalnie kierować wózkiem widłowym, należy ukończyć specjalny kurs. Kursy takie organizowane są przez wiele firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych PIMOT lub pracodawców. Podczas kursu uczestnicy uczą się teoretycznych aspektów kierowania i obsługi wózka widłowego, znają zasady bezpieczeństwa oraz muszą uzyskać odpowiednią wiedzę na temat urządzeń oraz zasad działania silników spalinowych lub elektrycznych.

 3. Dlaczego warto wybrać kurs zewnętrzny?
  Choć pracodawcy często oferują szkolenia wewnątrzfirmowe, warto skorzystać z usług firm szkoleniowych lub ośrodków szkoleniowych PIMOT. Kursy zewnętrzne pozwalają na zdobycie wiedzy z wielu źródeł i dzięki temu na lepsze przygotowanie do egzaminu oraz pracy na wózku widłowym. Zewnętrzne kursy szkoleniowe często znacznie bardziej skupiają się na szeroko pojętym bezpieczeństwie, co w trudnych sytuacjach może uratować zdrowie i życie.

 4. Jaki jest program kursu wózki widłowe?
  Podczas kursu wózki widłowe uczestnik szkolenia poznaje podstawowe zasady obsługi takiego urządzenia, jak również weryfikuje swoje umiejętności w praktyce, ucząc się m.in. parkowania, wykonując różne manewry i podnosząc ładunki. Bardzo ważnym elementem szkolenia są zagadnienia związane z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z zapobieganiem wypadkom oraz egzamin końcowy.

Główne zagadnienia poruszane na kursie obejmują:

 • podstawowe zasady ergonomicznej i bezpiecznej pracy na wózkach widłowych;
 • obowiązki pracodawcy oraz pracownika związane z bezpieczeństwem;
 • zasady bezpiecznej jazdy i manewrowania;
 • obsługa urządzeń silnikowych (konwencjonalnych i spalinowych) oraz elektrohydraulicznych;
 • zasady obliczania i wyboru odpowiednich wymiarów ładunków w stosunku do udźwigu i wysięgu wideł;
 • identyfikacja i eliminacja zagrożeń związanych z działaniem wózków widłowych.
 1. Jakie uprawnienia otrzymujemy po zdobyciu certyfikatu?
  Po ukończeniu kursu wózki widłowe oraz zdaniu egzaminu końcowego, nauczyciel wydaje uczestnikowi certyfikat potwierdzający uzyskanie uprawnień. Uprawnienia zezwalają na zarządzanie dowolnym typem wózków widłowych, o którego obsłudze i użytkowaniu uprawnienia zostały nabyte, a także umożliwiają podejmowanie pracy na różnego rodzaju stanowiskach w magazynach, fabrykach czy hurtowniach. Warto pamiętać, że uprawnienia te ważne są przez 5 lat, po tym czasie należy przystąpić do ponownego szkolenia i zdawać test.